Innovativa droger lockar innovativ politik

Narkotika

Julius von Wright
Publicerad 18 jan 2013

Tai High Bubble Berry. Charge. Jungle Dust. Nya psykoaktiva substanser kommer i olika förpackningar, färger och namn. De är lätta att beställa via nätet där de marknadsförs som ”legal highs”. Det politiska maskineriet är långsamt med att narkotikaklassa substanserna, så nu hittar europeiska länder på andra sätt att stoppa drogerna.

Nya syntetiska droger dyker upp med rekordfart. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) uppgav att de i medeltal upptäckte en ny drog varje vecka under året 2011. Antalet webbutiker har fördubblats på ett år och är nu närmare 700. Dessa kompletteras med öppna forum där droger recenseras och jämförs med annan narkotika.

Myndigheter hinner längre inte med. Tidigare har narkotika klassificerats enligt enskilda kemiska kompositioner. Men innan de vetenskapliga bevisen för en substans hälsofara har tagits fram, har en ny produkt – en ny kemisk komposition – framställts. Många europeiska länder använder sig därför av andra innovativa åtgärder för att beslagta de syntetiska substanserna.

Norge

Under 2012 gjordes 200 beslag av syntetisk narkotika i Norge. Norska Statens legemiddelverk har infört endast åtta syntetiska cannabinoider på sin narkotikalista sedan 2011. Tullen har kritiserat regeringen för att inte ha de rätta verktygen för det ökade postflödet med syntetiska droger in i landet. Narkotikalistan är för långsam och det är oklart hur drogerna berörs av läkemedelslagstiftning då substanserna inte kan anses användas i medicinskt syfte och det sällan framgår om substansen ska användas av människor.

Sverige

2011 införde Sverige en ny lag, Förstörandelagen, som ger tullen och polisen rätt att beslagta och omhänderta substanser som kan antas i framtiden bli narkotikaklassade i Sverige eller som befaras konsumeras för russyften. Efter beslut från åklagare kan substansen förstöras, men till skillnad från substanser som berörs av narkotikastrafflagen så kan inte den som beställt varan straffas. Under 2012 beslagtog tullen vid Arlanda ungefär 6000 tabletter av substanser som ännu inte var narkotikaklassade – varje månad.

Finland

I mars 2012 kom första förbuden mot kemiskt framställda syntetiska droger i Finland. Sju substanser som sålts under namnet ”Spice” förbjöds. En lagändring 2011 gör det möjligt för regeringen att förbjuda substanser som noterats av ECNN:s System för tidig varning. Tidigare infördes förbud i samarbete med EU eller FN, som gjorde beslutsfattningsprocessen långsam. För tillfället utreder Social- och hälsovårdsministeriet möjligheten att förbjuda grupper av droger, istället för varje drog skiljt för sig.

Danmark

Danmark införde 2012 en lag som förbjuder grupper av droger. Ministern för Sundhed og forebyggelse kan besluta om förbud av droger – eller grupper av droger – om Sundhedsstyrelsen eller något internationellt beslut ligger bakom. En grupp som nyligen har förbjudits är just syntetiska cannabinoider.

 

Läs också Ola Røed Bilgreis artikel En virtuell narkotikahandel 

Julius von Wright

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint