“De är välutbildade, integrerade i samhället och anser sig inte vara kriminella” – allt fler ser cannabisplantan som en hobby

Sebastian Dahlström, frilansjournalist
Publicerad 1 okt 2021

Den stora majoriteten av dem som odlar cannabis hemma odlar för eget bruk. Det handlar om alldeles vanliga människor, med jobb och utbildning, som inte sysslar med någon annan kriminell verksamhet. Preliminära observationer i en pågående forskning tyder dessutom på att allt flera har börjat odla cannabis hemma under coronapandemin.

Forskningsprofessor Pekka Hakkarainen vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland, THL, säger att cannabisodling i hemmen kom till Finland under 1960-talet, men att den stora boomen inträffade kring millennieskiftet.

– I takt med teknologins framsteg har andelen som odlar cannabis hemma ökat. Nya typer av lampor, växtnäring och förädling av arter har gjort det allt lättare att producera cannabis av tillräckligt hög kvalitet i hemförhållanden utan solljus, säger Hakkarainen.

Förr eftersträvade odlarna främst en så stark produkt som möjligt. Numera handlar det i stället om att kultivera plantorna, så att de innehåller den balans av de verksamma substanserna THC och CBD som den enskilda odlaren personligen föredrar.

– Många ser på odlandet som en hobby, som kan få ganska avancerade drag på samma sätt som chiliodlande eller ölbryggande, förklarar Hakkarainen.

Hakkarainens danska kollega Thomas Friis Søgaard, docent vid danska Center for Rusmiddelforskning vid Århus universitet, tillägger att den övergripande majoriteten av dagens cannabisodlare i Danmark, liksom i Finland, inte ser sig själva som kriminella.

– Tvärtom väljer många cannabisbrukare att odla själv, just eftersom de vill undvika kontakter till kriminella cannabislangare. Den typiska cannabisodlaren i Danmark är välutbildad, har ett jobb och sysslar inte med några andra kriminella aktiviteter. Här är kontrasten stor mot andra droganvändare, säger Friis Søgaard.

Pandemin kan ha ökat intresset för att odla cannabis hemma

Både forskningsprofessor Pekka Hakkarainen och docent Thomas Friis Søgaard är med i det internationella forskarnätverket GCCRC (Global Cannabis Cultivation Research Consortium) som fokuserar på forskning kring cannabisodling i hemförhållanden. För tillfället sammanställer nätverket resultaten av en webbundersökning som fler än 10 000 cannabisodlare världen över har svarat på.

Än så länge handlar det om preliminära observationer, men det ser ut som om pandemin har medfört att cannabisodlingen i hemförhållanden har ökat.

– I Danmark uppger kring 13 procent av dem som svarat att de har börjat odla cannabis under pandemin, och bland dem som tidigare har odlat uppger kring 15 procent att de har utökat sin odling sedan coronaviruset slog till, säger Thomas Friis Søgaard.

De preliminära observationerna visar på att det även globalt har skett en uppgång i odlandet, särskilt i länder som USA, Kanada och Italien. Också för Finlands del pekar siffrorna uppåt.

– Materialet i undersökningen visar preliminärt på en liten uppgång, men vi måste minnas att det än så länge är för tidigt att dra några definitiva slutsatser, säger Pekka Hakkarainen.

De officiella resultaten ur GCCRC:s undersökning kommer att sammanställas i ett antal artiklar som publiceras under år 2022.

Allt fler odlar för medicinskt bruk

En liknande undersökning som den GCCRC gjorde 2021 gjordes också under åren 2012–2013. Där framgick det att allt fler odlar cannabis av medicinska skäl. Enligt Pekka Hakkarainen gällde det här kring hälften av respondenterna i Finland. Liknande siffror gäller i Danmark säger Thomas Friis Søgaard.

– 2012 uppgav drygt 40 procent att de odlade huvudsakligen för medicinskt bruk. De preliminära siffrorna för 2021 visar på att andelen skulle ha vuxit till 60 procent, om det stämmer är det en intressant trend. Det kunde i så fall ha att göra med att samhällsdiskussionen gått mot ett tolerantare synsätt på medicinsk cannabis, säger Friis Søgaard.

De som inte odlar av medicinska skäl säger att de huvudsakligen brukar cannabis av rekreationsskäl. Ytterst få av dem som odlar cannabis hemma i Danmark eller i Finland gör det för att sälja och göra ekonomisk vinst.

– Den andelen är försvinnande liten. De flesta odlar för eget bruk, eller för att bjuda och byta sinsemellan, säger Hakkarainen.

Som forskare tar varken Hakkarainen eller Friis Søgaard ställning till hur det ökade cannabisodlandet kan inverka på hälsan hos brukarna.

– För GCCRC ligger fokus på att samla in data, säger Hakkarainen.

Framtidens plantor i hemmen

Såvida de preliminära observationerna om ett ökat intresse för cannabisodling i hemmen stämmer kunde det vara ett tecken på att en liberalare inställning till cannabis globalt gör folk mera intresserade av att börja odla.

– Unga följer trenderna i världen, säger Hakkarainen, som också förutspår att odlandet kommer att bli allt mera avancerat i framtiden till följd av att teknologin utvecklas och arterna förädlas.

Thomas Friis Søgaard noterar att andelen kvinnor som odlar cannabis ser ut att öka.

– Traditionellt har hemodlandet dominerats av män, och andelen kvinnliga odlare i Danmark har legat på 9 procent. Men om de preliminära siffrorna håller streck ser andelen kvinnor ut att ha ökat till 16 procent i den aktuella undersökningen, säger Friis Søgaard.

FacebookXLinkedInEmailPrint