Känslorna tar över argumentationen i cannabisdiskussioner på nätet

Narkotika

Artikeln är skriven av forskare, på uppdrag av popNAD
Publicerad 23 aug 2021

Under hösten 2019 pågick en livlig debatt om den juridiska ställningen för cannabis i Finland. I en färsk studie analyseras argumenten i diskussionerna kring ämnet på nätet. Diskussionerna är ofta känslosamma och argumenten bristfälliga. Därför borde man i samhället sträva efter att forma ett diskussionsklimat där narkotikapolitik kunde diskuteras mer neutralt.

I många länder har narkotikalagstiftningen genomgått förändringar i en liberalare riktning under de senaste åren. Också i Finland har flera experter understött förändringar, men det har inte lett till konkreta åtgärder. I oktober 2019 samlade ett medborgarinitiativ för att avskaffa straffbarheten av användning av cannabis ändå de 50 000 underskrifter som krävs för att riksdagen ska behandla initiativet. Det var startskottet för en livlig narkotikapolitisk debatt.

I vår färska studie analyserar vi nätdiskussioner om cannabisinitiativet. Vi fördjupar oss i språket i diskussionerna, och speciellt argumentationen, alltså hur skribenterna underbygger sina argument. Materialet kommer från diskussionsforumet Ylilauta, där diskussionen ofta är tillspetsad och ställvis också osaklig. Det ocensurerade debattklimatet som råder på anonyma debattforum kan ändå föra fram sådana perspektiv som man med eget namn inte vågar uttrycka. På så sätt kan en analys av sådana diskussioner belysa vad som ligger bakom att medborgarna understöder eller motsätter sig avskaffandet av straff vid användning av cannabis.

”Knarkare och tölpar”

I diskussionerna på Ylilauta är diskussionsdeltagarna starkt indelade i två läger: de som är för och de som är emot att straff avskaffas. En ganska betydande del av inläggen är tillspetsade och känsloladdade. Ställvis har de till och med drag av hatprat.

De åsikter som framförs är sällan underbyggda eller så används en argumentationsteknik som allmänt inte anses korrekt. Det är exempelvis vanligt att ifrågasätta trovärdigheten hos den som kommer med påståendet, istället för att ifrågasätta själva påståendet. De som understöder avskaffandet av straff, stämplas konsekvent som narkotikaanvändare och kallas ”knarkare”. Motståndare kallas bland annat förminskande för får, tölp och ”persu” (ett finskt ord för en person som röstar på partiet Sannfinländarna).

I diskussionerna förekommer dock också saklig argumentation. I många inlägg refererar man till expertorganisationers syn, så som FN:s, WHO:s och Institutet för Hälsa och Välfärd, THL:s. Det är också relativt vanligt att man jämför alkohol med cannabis. Avskaffandet av straff för bruk av cannabis rättfärdigas med att bruk av alkohol tillåts, trots betydande skador för individen och samhället. Å andra sidan är en del av debattörerna beredda att strama åt den nuvarande alkoholpolitiken, om den särskilda behandlingen av cannabis och alkohol anses ogrundad.

Mot en mer saklig narkotikadiskussion

Vad kan känsloladdningen och bristen på argument bero på? De är väldigt vanliga problem i nätdiskussioner, speciellt på Ylilauta-forumet. Å andra sidan har samtalsämnet också stor betydelse för diskussionens natur. Narkotika väcker starka känslor bland människor, också då de vet ganska lite om narkotika.

De undersökta cannabisdiskussionerna kan inte anses vara speciellt fruktbara. Man borde sträva efter att bygga en atmosfär i samhället där man kan diskutera om narkotikapolitik på ett mer neutralt och sakligare sätt. Här kunde medierna ha en central roll. Nuförtiden tas narkotika upp närmast då det handlar om brottslighet eller allvarligt missbruk, och det leder till att en kanske onödigt ensidig hotbild målas upp. Det skulle vara väsentligt att i högre grad föra fram att många använder cannabis då och då utan att få betydande skador.

 

Lasse Hämäläinen
Forskardoktor, Tammerfors universitet

Emmi Lahti
Forskare, Helsingfors universitet

Översättning: Malin Wikström

FacebookXLinkedInEmailPrint