De nordiska länderna i topp i tobaksjämförelse – förutom Danmark

Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 18 apr 2017

I en färsk undersökning om tobakskontroll, The Tobacco Control Scale 2016 in Europe, klarar sig de flesta av de nordiska länderna bra, med undantag av Danmark. Island är det land i Europa som spenderar mest pengar på tobakskontroll per person.

The Tobacco Control Scale är en en rangordningslista över hur mycket europeiska länder jobbar med tobakskontroll och tobaksprevention på nationellt plan. Island, Norge, Finland, och Sverige ligger alla inom top-10 på listan, medan Danmark ligger långt efter, på 23:e plats.

Av de nordiska länderna är det Island som ligger högst på listan, trea av alla 35 europeiska länder. Norge ligger på femte plats och Finland på sjätte, medan Sverige ligger på en nionde plats.

Island spenderar mest på tobakskontroll per person av alla länder i Europa. Enligt lagen ska 0,9 procent av den totala summan om spenderas på tobak på Island gå till tobakskontroll. Norge har tappat en placering sedan den senaste undersökningen 2013, men har sedan 1960-talet varit en av de ledande länderna inom tobakskontrollen i Europa. 2016 stiftade Norge en lag om neutrala tobaksprodukter, lagen kommer troligen att träda i kraft ännu i år eller 2018.

Finland har antagit en ambitiös plan att göra landet fritt från tobak 2040. Sedan den senaste undersökningen har Finland gjort framsteg, men har ännu inte lagstiftat om neutrala tobaksprodukter, däremot har landet förbjudit rökning i bil då minderåriga är närvarande. Sverige har, enligt mätningen, inte gjort några specifika framsteg att rapportera om sedan 2005.

Danmark ligger på en delad 23:e plats tillsammans med Kroatien och Serbien. I Danmark är det fortfarande tillåtet att röka i små barer och öppna rökrum på arbetsplatser.

Åtgärder poängsätts

Enligt mätskalan poängsätts åtgärder för tobakskontroll som länderna har vidtagit. Åtgärderna baserar sig på punkter beskrivna av Världsbanken, och som man menar att borde prioriteras i ett omfattande program för tobakskontroll:

  • Högre pris i form av högre skatter på cigaretter och andra tobaksprodukter.
  • Förbud mot att röka på allmänna platser och arbetsplatser.
  • Bättre konsumentupplysning, inklusive informationskampanjer i offentligheten, mediebevakning och publicering av forskningsresultat.
  • Omfattande marknadsföringsförbud på alla slags tobaksprodukter.
  • Stora hälsovarningar på cigarettaskar och andra tobaksprodukter.
  • Behandling för att hjälpa rökare att sluta, inklusive bättre tillgång på rökavvänjningsmediciner.

Ett land kan få max 100 poäng och högst upp på listan kommer Storbritannien med 81 poäng. Storbritannien toppade listan också 2013.
19 länder får inte ens 50 poäng och måste alltså göra bättre ifrån sig. Tre länder har väldigt låga poäng, 40 eller under. Dit hör Österrike, Tyskland, Luxemburg, Grekland och Tjeckien.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint