Danmark utvidgar heroinbehandlingen

Narkotika

Publicerad 12 nov 2013

Heroinbehandlingen i Danmark beskrivs som en succé i Sundhedsstyrelsens utvärdering. Behandlingen har förbättrat missbrukarnas sociala situation och minskat kriminaliteten. Klienterna beskriver behandlingen som ett sätt att får ro, men de är också kritiska till dess struktur. Nu utvecklas behandlingen till att också innefatta tabletter.

Då heroinbehandling blev laglig 2009 ville man nå ut till klienter vars sociala situation inte förbättrades av substitutionsvård. Sundhedsstyrelsen förutsåg att detta gällde ungefär en tiondel av klienterna. I april 2010 öppnades de första klinikerna i Danmark. Nu finns fem kliniker, i Köpenhamn, Hvidodre, Odense, Århus och Esbjerg. Vid utgången av 2012 hade klinikerna haft 252 klienter, varav ungefär hälften i Köpenhamn.

Kriterierna är många för att bli intagen i programmet. Klienterna måste ha minst ett år av substitutionsvård bakom sig, inget betydande sidomissbruk eller obehandlade psykiska problem. Dessutom måste klienten vara på plats för injektion två gånger om dagen, sju dagar i veckan året runt.

Program för de mest belastade

Ser man på vilka som blir inskrivna i programmet är det en väldigt belastad grupp. En tredjedel har ingen egen bostad och tre av fyra lider av sjukdomar orsakade av missbruk, ofta hepatit C. Sundhedsstyrelsens utvärdering visar att behandlingen har en positiv inverkan på klientens sociala situation. Bland de som varit inskrivna i behandlingen har antalet bostadslösa minskat och även tiden som används på kriminella aktiviteter.

 

Sundhedsstyrelsens utvärderingen föreslår att ta i bruk tabletter – något som klinikerna nu kan ansöka om att få tillåtelse till. Däremot säger utvärderingen nej till möjligheten för klienten att ta hem heroinet.

 

Klienterna själva ger en blandad bild av behandlingen. Det visar Katrine Schepelern Johansens artikel i STOF 2011. De beskriver en kontrollerad miljö där de blir bevakade från stunden de stiger in i kliniken. Men kontrollen är inte begränsad till klinikens fyra väggar. En del säger att de blir utfrågade om vad de gjort mellan de båda injektionerna. ”Det føles, som om at personalet ejer os mellem de to injektioner. Jeg har først rigtig fri, når jeg har været her om eftermiddagen. Der kan jeg gøre, hvad jeg vil” säger en av klienterna till Schepelern Johansen. Däremot är klienterna väldigt positiva till den sociala insats som kommer med behandlingen.

Hela 70 av de 252 patienterna skrev ut sig ur programmet fram tills 2012. Anya Manghezi, sektionsledare på Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed vid Sundhedsstyrelsen och ansvarig för implementeringen av programmet, säger att utskrivning kan vara ett frivilligt val och ser dem inte nödvändigtvis som negativa.

– Det är viktigt att inse att utskrivning ur behandlingen inte nödvändigtvis är en dålig sak. I några fall kan det vara väldigt positivt. Det finns de som väljer att de hellre vill vara drogfria och går in i drogfri behandling. Det betyder att heroinet har gett så pass mycket ro att de har fått en översikt av sin situation och är redo att ta nästa steg, säger Manghezi.

Behandlingen utvecklas

Sundhedsstyrelsens utvärderingen föreslår att ta i bruk tabletter – något som klinikerna nu kan ansöka om att få tillåtelse till. Däremot säger utvärderingen nej till möjligheten för klienten att ta hem heroinet. Riskerna anses vara allt för stora, men Manghezi ser ta-med-hem-heroinet som en möjlighet i framtiden för en liten grupp patienter.

– Heroinet kan inte tas hem som det är nu. Vi vill först se hur tabletterna fungerar och utvärdera om det finns grund för att ta med dem hem. Vi är medvetna om att Schweiz har ett program där klienter kan få tillåtelse att ta med tabletterna hem, men det gäller ganska få patienter som uppfyller kriterierna. Ta-med-hem-heroinet finns i våra tankar då vi om ett år utvärderar försöket med tabletter.

Däremot är Manghezi, precis som rapporten, skeptisk till rökheroin.

– Vi följer ständigt med utvecklingen och forskningen om rökheroin. Som Sundhedsstyrelse är vi mycket skeptiska till rökheroin, men om det kommer ny forskning kring det så får vi se på saken på nytt.

Inte längre ett försök

Heroinbehandlingen har varit tillgänglig i Danmark i över tre år och den senaste utvärderingen visar att den ger positiva resultat. Om ett år utvärderas behandlingen på nytt, men Manghezi säger att behandlingen har blivit en stadig del av dansk missbruksbehandling. Vi ska inte längre prata om ett försök.

– Klinikerna är nu en del av den danska missbruksbehandlingen, men det beror självklart på att det finns politisk uppbackning och finansiering. Det har funnits politiska önskemål om att utvidga programmet till tabletter, säger Manghezi.

 

Julius von Wright

Publicerad 18.11.2013

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint