Amfetamin- och opioidsituationen i Finland

Narkotika

Publicerad 27 okt 2014

En ny studie om missbruket av opioider och amfetamin i Finland visar att andelen opioidmissbrukare är betydligt högre än tidigare studier visat. Andelen yngre minskar medan kvinnorna blir fler.

I Finland uppskattades sammanlagt 18-30 000 personer missbruka amfetamin eller opioider året 2012.

 

 

En färsk artikel i Yhteiskuntapolitiikka (5/2014) visar att antalet personer med opioid- eller amfetaminmissbruk har ökat i Finland men att andelen yngre användare tycks ha minskat. Andelen unga (i åldern 15-24) är betydligt lägre än tio år tidigare, men däremot är antalet högre.

 

 

Studien beskriver situationen år 2012.

 

Hälften av personerna i fråga är i åldern 25-34, det vill säga personer som är födda mellan 1975 och 1985.

 

 

 

 

 

 

Bara en tredjedel är kvinnor, men forskarna ser tecken på att andelen stiger. Den största gruppen kvinnor hittas i kategorin ”unga med opioidmissbruk”, där andelen kvinnor är 45 procent.

 

 

 

 

 

Ungefär hälften av personerna bor i södra Finland och en tredjedel i Helsingforsregionen. Missbruket av amfetamin är centrerat till södra Finland, medan missbruket av opioider har en jämnare spridning över hela landet.
Studien baserar sig bland annat på hälsovårds- och polisregister.

 

 

 

 

Julius von Wright, redaktör på popNAD

Publicerad 27.10.2014

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint