Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Nøkkelord: Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinder


Rapport -

Funktionshinder

22 jul 2022

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2021

Rätten att leva självständigt och kunna delta i samhället, och urfolks rätt till kultursensitiv service var två teman som R [...]

Rapport -

Funksjonshinder

15 sep 2021

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2021

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Rapport -

Funksjonshinder

12 mai 2021

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2020

År 2020 präglades arbetet i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder i hög grad av pandemin. Dels genom att Rådets ar [...]

Rapport -

Funksjonshinder

24 nov 2020

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2020

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Rapport -

Funksjonshinder

29 aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Rapport -

Funksjonshinder

24 jan 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konv [...]

Rapport -

Funksjonshinder

12 jan 2017

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet [...]

Rapport -

Funksjonshinder

17 feb 2016

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – folder 2016

Foldern presenterar arbetet inom Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. [...]

Rapport -

Funksjonshinder

16 sep 2015

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baser [...]

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR