Nøkkelord: Funksjonsnedsettelse


Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2024

Kartlegging av løsninger for selvstendig liv

Støtte og service er en viktig forutsetning for at mange med funksjonshemming s [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2022

Framtidas arbeidsliv – teknologi og digitalisering for økt inkludering

Ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse er sysselsatt i mindre grad enn resten [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2021

Barn, unge og deltakelse

Funksjonshemmede barn og unge har rett til å delta i samfunnet på like vilkår [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Arbeidsmarked og funksjonshinder

Høy sysselsetting er en hjørnestein i den nordiske velferdsmodellen. Alle skal [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Studentmobilitet og funksjonshinder

Studenter med nedsatt funksjonsevne studerer utenlands i betydelig mindre utstre [...]

Følg oss på sosiale medier: