Nordic co-operation on integration and inclusion

Films

Röster från immigranter i Norden – Om att bli en del av samhället

Praktik underlättar språkinlärningen

Möt Tosin och Amir, två nyanlända som berättar vad som underlättat för dem komma in i samhället och bli etablerade.

Läs mer om intervjuerna.

 

Att lära sig danska genom att kombinera studier med yrkespraktik

Möt Mahmoud som kom till Danmark från Syrien 2015 och hör honom berätta om hur han lärt sig danska genom att studera och praktisera.

Läs mer om intervjun.

Follow us on social media: