Nordic co-operation on integration and inclusion

Films

Intervjuer med utlandsfödda kvinnor – om att finna ett arbete

Filmserie som producerats för det svenska Arbetsmarknadsdepartementets räkning. Filmerna består av intervjuer med utlandsfödda kvinnor där de berättar om arbete, om vikten av att bli ekonomiskt självständig och om att känna sig som en förebild för sina barn. Filmerna presenterades på en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor. Konferensen arrangerades som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

Läs mer om konferensen
Läs mer om utrikesfödda kvinnors etablering
Läs mer om Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018

Introduktionsfilm

Play

Lul Abshir i Hallstahammar och Anisseh i Bergen

Lul och Annisseh har olika bakgrund och deras vardag ser olika ut, men det har en sak gemensamt: de är båda födda i ett annat land och har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland.

Här kan du se en längre intervju med Lul Abshir
Här kan du se längre intervju med Anisseh

Play

Nawal Alsayrafi i Köpenhamn och Friba Majeed i Vaanta

Nawal och Friba har olika bakgrund och deras vardag ser olika ut, men det har en sak gemensamt: de är båda födda i ett annat land och har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland.

Här kan du se en längre intervju med Nawal Alsayrafi
Här kan du se en längre intervju med Friba Majeed

Play

Yasmin Salah i Bergen och Rana Ahmad i Helsingfors

Yasmin och Rana har olika bakgrund och deras vardag ser olika ut, men det har en sak gemensamt: de är båda födda i ett annat land och har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland.

Här kan du se en längre intervju med Yasmin Salah
Här kan du se en längre intervju med Rana Ahmad

Play

Follow us on social media: