Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Films

Om Yalla Rinkeby och det nordiska samarbete kring integration

Den här filmen tog projektet Nordiskt samarbete kring integration fram på uppdrag av Arbets- och Näringsdepartementet i Finland. Den visades första gången vid konferensen “Integration 2020”, 25–26 november 2020.

Teman för konferensen var hälsa och välmående, kompetens och arbete och sektorsövergripande samarbete. Bland annat lyftes olika verksamheter som lyckats korta vägen till delaktighet och arbete. Det är här filmen om Yalla Rinkeby kommer in.

I filmen beskriver verksamhetsledare Radia Dridi, arbetsinstruktör med egen erfarenhet av arbetsträning, Åsa Eriksson, samordnare och handledare och Aleksandra Wasso Hägglund verksamhetsledare hur deras arbetsmetod på Yalla Rinkeby ser ut. Kristin Marklund från Nordens välfärdscenter berättar om syftet med det nordiska samarbetet kring integrationen av invandrare och flyktingar.

Follow us on social media: