Nordiskt samarbete om integration och inkludering

“Först språk, sedan försörjning och därefter livet”

Arbete, Integration, Utbildning

11 aug 2017

Möt Tosin Titlope Oladiran som kom till Sverige för två år sedan. Hör henne berätta om vad som underlättat för henne att komma in i samhället och få ett arbete.

Tosin bor i Bergsjön i Göteborg tillsammans med sin man och 2-åriga dotter Grace. Hon kom till Sverige för två år sedan från Nigeria. Tosin studerar på Cuben Utbildning och arbetar extra på Scandic Crown med att städa.

Kontakten med Scandic Crown har hon fått genom sin SFI-utbildning (svenska för invandrare), där språkundervisning kombineras med språkpraktik ute hos olika arbetsgivare. Efter att ha praktiserat en månad på hotellet blev hon tillfrågad av sin chef om hon ville arbeta extra. Nu arbetar hon 3-4 dagar i veckan och studerar SFI 1-2 dagar i veckan.

– Eftersom mina kollegor inte talar engelska så måste jag helt enkelt prata svenska.

Tosin har studerat Business Administration i Nigeria och har arbetat med marknadsföring på en bank. Hon tycker det är viktigt att få möjlighet att arbeta medan hon studerar svenska. Det ger henne möjlighet till försörjning samtidigt som hon lär sig språket snabbare. I framtiden, efter SFI-kursen, skulle hon vilja studera vidare till sjuksköterska.

Viktigt med praktik

Praktik är viktigt för att man som immigrant i nytt land kan få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och visa vad man går för, enligt Tosin. Hon menar att situationen för immigranter är mycket bättre idag, jämfört med när hennes man kom till Sverige för nio år sedan. bBland annat finns det fler praktikplatser och fler möjligheter att kombinera SFI-undervisning och arbete.

Först språk, sedan försörjning och därefter nästa steg

Tosins menar att hennes resa till ett arbete utgörs av följande steg:

  • Steg 1 är att lära sig svenska språket.
  • Steg 2 är att få möjlighet att arbeta, möjlighet till försörjning. 
  • Steg 3 är att, i framtiden, få möjlighet att utbilda sig till sjuksköterska.


Ovanstående är ett återkommande mönster i många av de nyanländas berättelser. Det handlar om att först fånga basbehoven, för att sedan börja tänka på sin karriär och sina framtida mål. Det är först därefter man “landar” och har möjlighet att börja tänka på sin framtida karriär och utveckling.

Här kan du höra Tosin och Amir Nazemashoura berätta om vad som hjälpt dem när de studerat svenska:

Texten är hämtad ur Röster från immigranter i Norden – Om att bli en del av samhället

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: