SUODATA:

Valitse maa:

  Sverige FI

  Invånare: 9,7 miljoner
  EU-medlemskap: Ja, sedan 1995

  De höga skatterna har alltid varit en av hörnstenarna i Sveriges alkoholpolitik men deras betydelse och effekt har successivt minskat i och med bland annat de höga införselkvoterna av alkohol från andra EU-länder. EG-domstolen upphävde i och med det så kallade Rosengren-målet (2007) förbudet för privatpersoner att importera alkohol för eget bruk, exempelvis via nätet. Alkoholmonopolet i Sverige heter Systembolaget.

  I Sverige konsumeras tredje mest alkohol i Norden. Totalkonsumtionen för 2015uppskattas vara 9,2 liter 100% alkohol per svensk 15 år och äldre.

  Reklam för alkohol med upp till 15 volymprocent alkohol är tillåtet i tryckt media. Alkoholreklam får bara visa produkten och inte kopplas till personer eller livsstil och 20 procent av annonsen bör innehålla en varningstext. Alkoholreklam är förbjudet i radio och tv men svenska tv-kanaler som sänder från Storbritannien och Nederländerna kan kringgå den svenska lagstiftningen.

  År 2011 inledde den dåvarande svenska regeringen ett arbete med en samlad strategi för ANDT-arbetet. 2015 är det sista strategiåret och Statskontoret och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att utvärdera strategin. Ett mål i strategin är bland annat att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

  Rådet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT-rådet) samordnar regeringens politik.

  Kommuner och landsting har huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, alkohol- och tobakstillsynen, missbruks- och beroendevården samt behandling och rehabilitering.

  Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: