Lästips från Skarpö

Alkohol, Forskning

Mikaela Lindeman, redaktör
Publicerad 18 maj 2022

I mitten av maj 2022 ordnade Systembolaget en alkoholforskningskonferens på Skarpö i Stockholms skärgård. Programmet fokuserade på aktuella ämnen inom ramen för svensk och nordisk alkoholpolitik- och utveckling. Här följer PopNADs lästips kring några av de teman som diskuterades.

Varför spelar totalkonsumtionen en roll?

I den alkoholpolitiska debatten hör man ibland röster som anser att åtgärder enbart borde fokusera på problemdrickare och storkonsumenter. Pia Mäkelä från Institutet för hälsa och välfärd förklarade varför totalkonsumtionsindikatorn är avgörande för en effektiv och kostnadseffektiv alkoholpolitik. Alkoholrelaterade skador går hand i hand med totalkonsumtionen av alkohol och så kallade problemdrickare är ingen statisk grupp.

Lästips: Rossow, Ingeborg & Mäkelä, Pia. (2021). Public Health Thinking Around Alcohol-Related Harm: Why Does Per Capita Consumption Matter?. Journal of studies on alcohol and drugs. 82. 9-17. 10.15288/jsad.2021.82.9.

Har Vinmonopolets förlängda öppenhållningstider haft någon effekt?

Norska Folkhelseinstituttet har fått i uppdrag att evaluera förändringen som skedde då Vinmonopolet utökade sina öppethållningstider år 2020. Ingeborg Rossow berättade om hur man designar en studie som kan fånga upp effekterna av detta, och hur man kommunicerar kring experimentet.

Lästips: Grotting, Maja & Bergsvik, Daniel & Rossow, Ingeborg. (2021). Effect of extended trading hours on alcohol sales in Norway: study protocol for a stepped wedge cluster randomised trial. Addiction. 117. 10.1111/add.15704.

Vad hände med gränshandeln under pandemin?

Covid-19 pandemin påverkade hela Norden, även gränshandeln med alkohol. Björn Trolldal från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning beskrev hur stora effekterna blev i Sverige. Både gränshandeln och smugglingen av alkohol minskade dramatiskt; vi talar om de största förändringarna man kunnat dokumentera sedan Monitorundersökningen fick sin början år 2000.

Lästips: Alkoholkonsumtionen 2021, preliminära uppgifter 

Dryckeskultur så in i Norden

Systembolagets dotterbolag IQ har vid flera tillfällen mätt svenskarnas attityder till alkohol- och alkoholkultur. År 2021 utökades undersökningen till att också se på vad Finland, Danmark och Norge tycker. Sara Dinwiddie och Karin Hagman från IQ berättade om vad som förenar oss, och  vad som skiljer oss åt. Sverige visade sig vara det mest restriktiva landet gällande attityder.

Lästips: Dryckeskultur så in i Norden. Så ser vi på alkohol i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Ungas dryckesvanor – vad vet vi?

Unga idag dricker allt mindre. Men vad vet vi om mekanismerna, attityderna och verkligheten bakom de sjunkande konsumtionssiffrorna? Geir Scott Brunborg från norska Folkhelsinstituttet berättade om en longitudinell studie om rusmedelsanvändning i Norge. Jonas Raninen från Karolinska Institutet talade i sin tur om svenska och danska ungdomars dryckesvanor. Han svarade dessutom på frågan ifall föräldrarnas inställning och regelverk spelar någon roll.

Lästips: Brunborg, Geir & Soest, Tilmann & Burdzovic Andreas, Jasmina. (2020). Adolescent income and binge drinking initiation: prospective evidence from the MyLife study. Addiction. 10.1111/add.15279.

Raninen, Jonas & Livingston, Michael & Ramstedt, Mats & Zetterqvist, Martina & Larm, Peter & Svensson, Johan. (2022). 17 Is the New 15: Changing Alcohol Consumption among Swedish Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19. 1645. 10.3390/ijerph19031645.

Ramstedt, Mats & Raninen, Jonas & Larm, Peter. (2022). Are changes in parenting related to the decline in youth drinking? Evidence from a comparison of Sweden and Denmark. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 145507252110576. 10.1177/14550725211057638.

Nationell politik, regionala kostnader

Det preventiva alkoholarbetet sker på regional nivå, och därmed uppstår de flesta samhällskostnaderna där. Clara Leandersson från Ramboll belyste hur konsumtionen skiljer sig mellan regionerna, och hur stora skillnaderna per invånare blir för alkoholrelaterade skador då man räknar i kronor och ören för vårdkostnader, produktionsbortfall, brottslighet och livskvalitet.

Lästips: Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. En beskrivande samhällsekonomisk studie

Alkoholanskaffning på sociala medier

PopNADs sista lästips blir en rapport framtagen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som ser på ungas tillgång till alkohol via sociala medier. Viktoria Åström berättade om konceptet, plattformar och trender bland unga i Sverige, till exempel att det är vanligare att få tag på alkohol via sociala medier i storstäder än på landsbygden.

Lästips: Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

 

 

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint