Tillgängligheten till alkohol under starkölsförsöket ledde till ökad risk för förtidspension

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 8 mar 2018

Det så kallade starkölsförsöket i Sverige i slutet av sextiotalet ledde till ökad tillgänglighet till alkohol för unga. En ny studie visar att de som var unga och bodde i områden där försöket gjordes, hade högre risk för förtidspension senare i livet, än unga som inte var med om försöket.

Starkölsförsöket genomfördes i Sverige från november 1967 till mitten av juli 1968. Tillgänglighet till alkohol ökade i och med att man sänkte åldersgränsen på starköl och började sälja det i livsmedelsaffären. Tanken var att försöket skulle pågå i fjorton månader, men det fick avbrytas efter åtta och en halv månad eftersom det kom in rapporter om ökat alkoholbruk, speciellt bland unga.

– De ungas tillgång ökade ganska markant då man sänkte åldersgränsen från 21 till 16 på starköl, säger Emelie Thern, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Då försöket pågick såldes också mellanöl i Sverige, åldersgränsen på mellanöl var 16 år, och det såldes fritt i livsmedelshandeln med en viktprocent på 2,8 till 3,6, vilket motsvarar 3,5 till 4,5 volymprocent. På den här tiden hade starkölet en styrka på 3,6 till 4,5 viktprocent, eller 4,5 till 5,6 volymprocent.

– På den tiden dracks det mest starksprit och det man ville uppnå med att sälja starköl i matvarubutiken var att förändra konsumtionsmönstret och få folk att gå över till drycker med lägre alkoholhalt.

Bild på Emelie Thern, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.
Emelie Thern, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Foto: Privat.

 

Starkölsförsöket gjordes på ett geografiskt begränsat område, i Göteborgs och Bohus län, samt i Värmlands län.

– Man ville att försöksverksamheten skulle omfatta två områden: en storstad och ett glesbygdsområde, eftersom man ville se hur de olika områdena påverkades.

Försöket fick alltså avbrytas och man såg ingen nedgång i vare sig vin- eller spritkonsumtionen under testperioden.

Emelie Thern forskar bland annat i vilka långtgående effekter försöket hade på unga. I en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Addiction undersökte hon och några andra forskare om det fanns en koppling mellan ökad alkoholtillgänglighet och förtidspension.

Man vet från tidigare forskning att alkohol ökar risken för förtidspension, därför var det intressant att titta på det här sambandet. Förtidspension i sig är intressant i och med att det är ett växande problem eftersom vi lever längre, därför är det också viktigt att forska i vad som kan öka risken för förtidspension.

Samband fanns

Genom registerdata kunde man välja ut en grupp och följa den under perioden mellan 1971 och 2013.

– Vi använde ett urval från  Statistiska Centralbyråns avidentifierande Flergenerationsregister och tog fram personer som var mellan 14 och 20 år under försöket och som bodde i försöksområdet. Eftersom det var ett så pass begränsat område hade vi möjlighet att använda resten av Sverige som kontrollgrupp. Vi exkluderade områden som låg nära länen eftersom en hypotes var att många åkte över till försöksområdet och handlade. Hypotesen, som gjordes av utredningen för starkölsförsöket, har sin grund i den drastiska ökningen av starkölsförsäljning under försöksperioden.

I studien kom man fram till att ökad tillgänglighet ledde till förhöjd risk att bli förtidspensionerad, bland annat på grund av alkoholproblem eller psykisk sjukdom.

– Det är väldigt intressant att det finns någon form av samband med tanke på att det var en väldigt kort tid som tillgängligheten var högre, försöket varade bara i åtta och en halv månad. Försöket pågick dessutom under en tid när mellanölet fanns i matbutikerna, det betyder att vår kontrollgrupp hade en ökad tillgänglighet i jämförelse med vad unga har i dag.

Konsekvenser på lång sikt

Det är svårt att säga vad orsakerna till att de som var unga under försöket löpte en ökad risk för förtidspension.

– Ungdomar dricker generellt mer än äldre, men den ökade alkoholtillgängligheten gjorde kanske att fler fortsatte att ha en hög alkoholkonsumtion, även när de blev äldre. Det kan naturligtvis finnas andra faktorer under en människas liv som påverkar alkoholkonsumtionen. Det finns mycket forskning som visar att ökad alkoholtillgänglighet ökar alkoholkonsumtionen, som i sin tur ökar alkoholrelaterade skador.

Trots det finns det inte mycket forskning kring långtgående effekter av ökad alkoholtillgänglighet.

– På kort sikt vet man att sänkt åldersgräns betyder att unga kommer att dricka mer, men vad betyder det senare i livet om majoriteten av ungdomarna har hög alkoholkonsumtion? Den här forskningen visar att det faktiskt kan ha långtgående konsekvenser om man ökar alkoholtillgängligheten genom att sänka åldersgränsen.

Hur viktigt är det då att begränsa tillgängligheten av alkohol?

– Det är viktigt, men man får komma ihåg att det finns så mycket mer, andra faktorer som kan påverka hur mycket unga dricker, och i dag dricker de mindre än de någonsin har gjort förr och alkoholtillgängligheten har ju inte förändrats. Det finns självklart andra faktorer som spelar roll. Tillgänglighet är en bit i pusslet.

 

 

 

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint