Kraftigt ökad resandeinförsel av alkohol till Sverige efter pandemin

Alkohol

Björn Trolldal, utredare och forskare vid CAN
Publicerad 26 apr 2023

Under år 2022 steg resandeinförseln av alkohol till Sverige med 85 procent jämfört med år 2021. Det är ett resultat av det ökade resandet och de avskaffade covid-19 restriktionerna. Resandeinförseln har dock inte nått tillbaka till samma nivåer som före pandemin. Den låg under 2022 ungefär 34 procent lägre än under 2019. Den totala alkoholkonsumtionen ökade också under 2022 jämfört med 2021, och uppgick till 8,8 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Men inte heller den totala konsumtionen nådde upp till nivån före pandemin. Under 2022 var konsumtionen ungefär 1,5 procent högre jämfört med 2020, men 2 procent lägre än under 2019.

Uppgifterna är preliminära och är hämtade från Monitormätningarna som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Resultaten från mätningarna publiceras årligen. I dessa mätningar beräknas den totala alkoholkonsumtionen i Sverige genom att summera den registrerade delen av konsumtionen med den oregistrerade delen.

Den registrerade delen av konsumtionen består av alkohol som säljs på Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker (folköl) inom landet. Den oregistrerade delen är alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol och köp via internet (från andra leverantörer än Systembolaget). Den oregistrerade delen fångas upp med en frågeundersökning inom ramen för Monitormätningarna.

Försäljningen inom Sverige

Systembolaget står för en mycket stor del av den alkohol som konsumeras i Sverige. Dess andel av den totala konsumtionen uppgick under 2022 till 70 procent. Det är dock något mindre jämfört med 2021, men mer än under 2019, året innan pandemin. Då låg Systembolagets andel på 65 procent.

Försäljningen på restauranger sjönk under pandemin på grund av restriktionerna. Endast bordsbeställning var tillåten och dessutom var öppettiderna begränsade under perioder av pandemin. Under 2022 ökade däremot försäljningen och uppgick under året till preliminärt knappt 11 procent av den totala konsumtionen. Det innebär att restaurangförsäljningen är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Öl med en alkoholhalt mellan 3,5 och 2,8 volymprocent – folköl – får säljas i livsmedelsbutiker. Det skedde ingen större förändring i försäljningen av folköl under pandemin. Däremot så har försäljningen successivt minskat sedan flera år tillbaka och uppgick under 2022 till drygt 4 procent av den totala konsumtionen.

Resandeinförsel och köp av smugglad alkohol

Svenskars införsel av alkohol till Sverige i samband med resor, den så kallade resandeinförseln, ökade kraftigt under 2022 och uppgick till ungefär 8 procent av den totala konsumtionen under året. Det är däremot fortfarande mindre än innan pandemin. Det är i linje med utvecklingen av resandet totalt sett före, under och efter pandemin.

Köp av smugglad alkohol minskade kraftigt under pandemin. Dessa köp fortsatte att sjunka även under 2022. Nedgången under 2022 överensstämmer även med en påtaglig minskning av tullens beslag av alkohol. En förklaring som nämns i sammanhanget är den kraftiga ökningen av priset på bensin som påverkar transporterna av smugglad alkohol. Under 2022 uppgick köp av smugglad alkohol till ungefär 2 % av den totala konsumtionen.

Ökad hemtillverkning och köp via internet

Både hemtillverkning av alkohol och köpen via internet steg under pandemin och under 2022. I köpen via internet ingår inte Systembolagets onlineförsäljning. Den redovisas i Systembolagets totala försäljning. Hemtillverkad alkohol uppgick under 2022 till ungefär 3 procent av den totala konsumtionen och köp via internet till 2 procent.

Total alkoholkonsumtion uppdelad på registrerade och oregistrerade delmängder, i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, 2013–2019a, 2019b-2022. De två värdena år 2019 beror på en metodförändring.

Slutsatser

Under 2022 steg konsumtionen i Sverige efter den kraftiga nedgången under pandemin. Den återgick emellertid inte till den nivå som rådde före pandemin. Frågan är om den nuvarande nivån är den nya normala eller om konsumtionen kommer att fortsätta att stiga till de nivåer som rådde före pandemin. Det har ju under senare år dessutom dykt upp flera nya faktorer i ekonomin som påverkar konsumtionen som till exempel högre inflation, höga räntor och därmed minskad köpkraft. Att förutsäga den fortsatta konsumtionsutvecklingen är därför mycket svårt.

 

Artikeln är skriven av Björn Trolldal, utredare och forskare vid CAN

på uppdrag av PopNAD

FacebookXLinkedInEmailPrint