FILTRERA:

Stora skillnader i ungas tobaksanvändning i Finland

Tobak

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 14 aug 2019

I Finland är ungas användning av tobak starkt associerat med till vilken utbildningsgrupp man hör, visar en ny studie som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enligt studien använder unga som studerar på yrkesskola betydligt mer cigarretter och snus jämfört med gymnasieelever. På det stora hela har tobaksanvändningen bland unga i Finland minskat, men den här studien visar på stora skillnader mellan utbildningsgrupper.

– Fortsätter det så här kan det bli stora hälsoskillnader inom olika utbildningsgrupper, säger Otto Ruokolainen, sakkunnig på THL och en av forskarna i studien, till den finska tidningen Mediuutiset.

Snusanvändningen i Finland bland unga ökar trots att rökningen i hela landet i övrigt minskar. Det är också troligt att snuset är starkare och av sämre kvalitet än vad som används i till exempel Sverige.

– Snusfördelningen är något samhället borde ta itu med ännu aktivare, säger Ruokolainen.

Studien omfattar åren 2008–2017 och i den deltog 384 379 unga i gymnasier och yrkesutbildningar.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

snus, tobak, unga, utbildning

Följ oss på sociala medier: