FILTRERA:

Föraktat snus i Sverige dominerar i Finland

Tobak

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 31 maj 2019

Det snus som ungdomar i Finland använder är inte nödvändigtvis samma snus som används i Sverige. Tvärtom verkar det som att de finska ungdomarna i hög grad använder Oden's, ett snus som klassas som skräpsnus i Sverige och som kan ha betydligt större skadeverkningar på hälsan än andra sorter.

Hanne Munter är projektledare för Nikotin-projektet på Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT). Till hennes arbetsuppgifter hör att specifikt informera om och förebygga användningen av nikotin bland unga i Finland. Hon berättar om Oden’s, det snus som verkar vara det vanligaste bland ungdomar i Finland.

– Det är inte särskilt populärt i Sverige, i själva verket är det inte ens i topp tio bland de populäraste snusmärkena.

Oden’s hör till GN-tobacco och verkar inte njuta någon större uppskattning i Sverige. Oden’s är ett starkt snus, betydligt starkare än medeltalet hos de populäraste snusmärkena i Sverige. Det kan innehålla upp till 22 milligram nikotin per gram, medan andra snusmärken rör sig mellan 8 och 16 mg/g. Det allra starkaste snuset på marknaden innehåller 45 mg/g.

– Även pH-värdet är högre än hos andra snusmärken, cirka 9–9,5 jämfört med 8–8,7. Det är alltså mera basiskt vilket gör att nikotinet upptas mer effektivt i kroppen. Det finns väldigt lite officiell forskning kring detta men vi testade pH-värdet i en kopp med varmt vatten. I det här skedet känner vi inte till långtidsverkningarna av hur detta påverkar snusanvändaren, säger Hanne Munter.

Det högre pH-värdet kan, enligt Hanne Munter, även vara en orsak till att snuset känns mer och ger större kickar.

– Och så hålls peaken (för snus i allmänhet) längre än cigarretter, som har en snabb kurva uppåt och en lika snabb kurva nedåt.

Begränsad kunskap och få valmöjligheter

Det är svårt att forska i fenomenet varför Oden’s verkar vara det populäraste snuset i Finland då det knappt tycks talas om märket i Sverige. Det finns inte någon officiell statistik kring mängden Oden’s som förs in i Finland och hur mycket som används.

Lever Oden's uttryckligen av den finska marknanden?
Lever Oden’s uttryckligen av den finska marknanden?
Foto: Wikimedia Commons

– Det intressanta med den här frågan är också vem det är i Sverige som säljer och köper Oden’s. Eller är det så att det uttryckligen lever på grund av den finska marknaden? Jag vill betona att det inte finns någon forskning på det här men att det skulle behövas. Men då skulle det behövas siffror från tullen. Det är oberoende otroligt viktigt att ta upp den här frågan och föra den till diskussion, säger Hanne Munter.

Varför är då Oden’s så populärt i Finland? Enligt Hanne Munter beror detta på många orsaker.

– För det första är det billigare i Sverige där det anses vara skräpsnus. Det gör att utdelningen i Finland blir större eftersom man kan sälja det dyrare här. För det andra väger det mindre i jämförelse med andra snusmärken vilket gör att man kan föra mer in i landet på samma gång.

Många hälsorisker

Det finns många hälsorisker förknippade med snus som finska ungdomar inte nödvändigtvis är medvetna om.

– Ungdomars hjärnor utvecklas och de har också lättare att utveckla ett beroende. Tyvärr finns det ingen forskning på vad som händer i ungas hjärnor om kroppen i ung ålder utsätts för ett regelbundet nikotinintag, i det här fallet ett högt sådant.

Enligt Hanne Munter är ett av de stora problemen med detta starka snus att finländarna inte nödvändigtvis vet om att det är skadligare än annat snus som används i Sverige.

– De har ju inte just några valmöjligheter utan tar det som finns och ägnar kanske inte en tanke åt att det kan vara stor skillnad i både kvalitet och styrka i olika snussorter. Det verkar tyvärr också som att fler unga kvinnor har börjat snusa. Starkare snus skapar ett snabbare beroende och det kan vara svårt att sluta då man börjar tänka på att bilda familj, vilket man borde, eftersom vi vet att nikotin är skadligt för fostret.

Stor synlighet i populärkulturen

Bland ungdomar är det vanligt att i vardagsspråket referera till snuset som ”denssi”, som alltså kommer från Oden’s. Det visar att just det specifika snuset har en dominerande plats på den finska marknaden.

– Några exempel på detta är att klistret på snusburken är ganska lätt att ta bort och klistra in vilket gör att det är ganska vanligt att se Oden’s-etiketter på till exempel hjälmar, mobiltelefoner och scootrar. Det finns också en rap-artist som i en video tydligt skyltar med sin ”denssi”, antagligen för att han vill tala ungdomarnas språk, säger Hanne Munter.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

oden's, snus, ungdom

Följ oss på sociala medier: