FILTRERA:

Minskningen i rusmedelsanvändning bland unga avstannar i Finland

Tobak, Alkohol, Spel

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 16 aug 2019

Finländska unga dricker och röker betydligt mindre än i början av 2000-talet visar en ny undersökning som social- och hälsovårdsministeriet gjort. Däremot verkar den nedåtgående trenden som präglat hela 2000-talet åtminstone för tillfället ha avstannat.

I undersökningen som ända sedan 1977 gjorts vartannat år, ställs frågor till finländska unga i åldern 12–18 om deras alkohol-, tobaks- samt penningspelvanor. I årets undersökning som omfattar åren 2017–2019 deltog 3520 unga.

Till de mest anmärkningsvärda resultaten från undersökningen hör den ökande snusanvändningen bland unga och att även flickor oftare har börjat använda snus under 2010-talet. Både hos flickor och pojkar i åldersgruppen 16–18 år ökade snusanvändningen. För pojkar i samma åldersgrupp steg även användningen av elektroniska cigaretter, något det gjort sedan 2013. Sett till helheten har användningen av elektroniska cigaretter bland unga däremot inte ökat. Ungefär en tredjedel av de svarande i åldern 14–18 år säger också att de tror på målet med ett rökfritt Finland år 2030. Motsvarande siffra för 12-åringar är cirka hälften.

Finländska unga spelar mer än i övriga Europa

2000-talets stadiga minskning i ungas alkoholbruk verkar också åtminstone för tillfället ha avstannat. Endast var tionde av de svarande dricker sig fulla minst en gång i månaden jämfört med i början av millenniet då var fjärde av de svarande uppgav att de dricker sig fulla minst en gång i månaden. Undantaget är 18-åriga pojkar, en åldersgrupp där drickandet fortsättningsvis minskar.

I Finland spelar minderåriga mer penningspel än i övriga Europa och särskilt spelautomater är populära. Dock minskade användningen av spelautomater något och särskilt jämfört med siffrorna innan lagändringen som trädde i kraft 2011. Då höjdes bland annat spelgränsen från 15 till 18 år. I årets undersökning var online spelande bland 12–14-åringar ovanligt men blev allt vanligare i 16-års-åldern. Av de minderåriga uppgav 12 procent att de har problem med spelande.

Läs också Nordens välfärdscenters rapport om unga och alkohol i de nordiska länderna.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

befolkningsundersökning, snus, unga, ungas dryckesvanor

Följ oss på sociala medier: