Det vita snusets framfart i Norden

Tobak

Mikaela Lindeman, redaktör
Publicerad 27 maj 2022

I en rapport utgiven av den danska Sundhedsstyrelsen i februari 2022 framkommer det att fler än var tionde ungdom använder sig av tobaksfria nikotinprodukter regelbundet, vilket är en ökning med hela 25 % sedan 2020. En speciellt markant ökning har skett bland unga kvinnor. Nästan 40 % av unga i Danmark har antingen testat på tobaksfria nikotinprodukter, eller använder dem regelbundet.

Rapporten baserar sig på data från projektet §RØG – en undersøgelse af tobak, regler og adfærd. I undersökningen, som gjordes hösten 2021 deltog strax över 10 000 respondenter i åldern 15–29 år.

Till samlingsbegreppet ”røgfri nikotinprodukter” (på svenska tobaksfria nikotinprodukter) räknas exempelvis  icke-läkemedelsklassat snus, tuggtobak och nikotinpåsar. Dessa produkter innehåller olika halter av nikotin, och är ofta smaksatta. I de populäraste produkterna – nikotinpåsarna – är själva nikotinet extraherat från tobaksplantan, och på grund av sitt utseende går de ofta under benämningen vitt snus.

Tillverkarna och industrin lyfter gärna fram dessa produkter som mindre skadliga än traditionellt snus. Det talas om ”njutningsmedel” och ”fräscha alternativ” som inte missfärgar tänderna, och som innehåller ”naturliga ämnen”.  De smaksatta produkterna på marknaden har namn som Ice Cool Strong Mint, Tropic Breeze, Ruby Berry, Caribbean Spirit och Winter Chill.

Tilltalar unga

I Danmark är det förbjudet att sälja nikotinprodukter till minderåriga, men undersökningen tyder på att övervakningen kunde bli effektivare. Det framkommer nämligen att mer än 65 % av unga i åldrarna 15–17 uppger att de själv inhandlar sina nikotinprodukter i butiker. Nästan var fjärde minderårig respondent säger att de får tag på produkterna via vänner eller familj.

Sammantaget står det klart att tobaksfria nikotinprodukter tilltalar unga konsumenter, vilket bekymrar Niels Sandø, enhetschef vid Sundhedsstyrelsen. I ett pressmeddelande säger han att den stora ökade användningen bland unga är en oroande trend, då det är mycket som tyder på att nikotin påverkar hjärnans utveckling. Många av de nya produkterna lockar barn och unga eftersom de är smaksatta med frukt, mentol eller godis. Han ser också allvarligt på att tillgängligheten till produkterna är så stor även bland personer som enligt lag inte borde få köpa nikotinprodukter. Sandø tillägger att man nu måste fokusera på att delvis hjälpa de unga som redan blivit nikotinberoende, och delvis på att föräldrar, kommunerna, detaljhandeln och övriga relevanta aktörer börjar arbeta mera preventivt och aktivt med frågan.

Nya regler föreslås i Sverige

Även i Sverige har en liknande utveckling skett, där användningen av tobaksfria nikotinprodukter ökat rejält under de senaste åren. Bland unga i åldrarna 14–18 år ökade användningen av vitt snus från 7 % till 16 % bara mellan åren 2019 och 2021, enligt en Novusundersökning. I Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysnings nationella skolundersökning framkommer att hela 37 % av tjejerna och 31 % av killarna på gymnasiets andra klass hade testat på vitt snus år 2021.

Sverige och Danmark har hittills reglerat produkterna olika. I Sverige har nikotinprodukterna sålts fritt, och de har inte varit försedda med åldersgräns. Produkterna har lanserats stort, och marknadsförts med hjälp av kända artister, idrottsmän och influensers på sociala medier och i podcaster.

Den markanta ökningen produkterna, och speciellt av vitt snus har dock fått många att reagera. I juni 2019 vände sig Folkhälsomyndigheten till Socialdepartementet med önskemål att utreda hur tobaksfria nikotinprodukter kunde regleras mer effektivt och i mars 2021 presenterades betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter. Ungefär ett år senare, i februari 2022 föreslår regeringen i en lagrådsremiss en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, samt att befintliga lagar modifieras för att bättre skydda barn och unga. Förslagen omfattar bland annat strängare marknadsföringsregler och 18-års åldersgräns för inköp av nikotinprodukter, samt förbud för smaksatta vätskor i e-cigaretter.

Tullbeslag skvallrar om läget i Finland

I Finland är försäljningen av traditionellt snus förbjuden i lag, och det finns därmed inte heller officiella siffror på hur utbredd användningen av tobaksfria nikotinprodukter är. Däremot finns indikationer på att denna typs produkter även är i omlopp på den finländska marknaden, eftersom de syns i statistiken över varor som tullen beslagtagit. År 2020 gjordes över 900 beslag av tobaksfritt nikotinsnus, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år. De flesta nikotinprodukter  beställs via Sverige och de Baltiska länderna.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint