PopNAD ordnar seminarium om nordiska perspektiv på cannabis

Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 7 feb 2018

Vilka konsekvenser har den internationella debatten om legalisering av cannabis för de nordiska länderna? Bland annat den frågan diskuteras under popNAD:s seminarium What’s the Nordic way concerning cannabis? som hålls i Helsingfors den 25 april.

Användningen av cannabis ligger på en stabil nivå i Norden, med undantag av vissa områden där användningen ökar. Samtidigt sker det stora förändringar internationellt då det gäller lagstiftningen kring cannabis.

Vilka konsekvenser har debatten om legalisering av cannabis för de nordiska länderna? Vad händer i de nordiska länderna då bruk av cannabis och andra droger är kriminaliserat i en del länder, medan andra planerar att avkriminalisera användningen? Håller de nordiska länderna på att röra sig i olika riktningar?

Bland annat de här frågeställningarna diskuteras på popNAD:s seminarium What’s the Nordic way concerning cannabis? Recent developments in control, policy and treatment den 25 april på Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Seminariet ger en utmärkt möjlighet att lära sig mer om cannabis ur ett nordiskt perspektiv och att skapa nätverk över en kopp kaffe. Det bjuds på presentationer, paneldiskussioner och expertkommentarer av nordiska experter. Seminariespråket är engelska.

Läs mer om programmet här. Anmälan kan göras här.

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint