Nordiska forskare samarbetar i forskningsprojekt kring heroinassisterad behandling

Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 11 aug 2020

Efter att den norska regeringen ifjol fattade beslut om att inleda ett försök med heroinassisterad behandling startar ett nytt forskningsprojekt med forskare från Norge och Danmark. Målet med forskningsprojektet är att följa upp och utvärdera behandlingen.

Norska Helsedirektoratet startar den här hösten upp ett femårigt försöksprojekt med heroinassisterad behandling, HAB, på uppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Som underlag för beslutet att starta försöksprojektet användes en rapport som Senter for Rus- og avhengighetsforskning (SERAF) tagit fram, tillsammans med brukarorganisationer, forskare och representanter från kommunerna Oslo och Bergen.

I rapporten föreslogs det att projektet följs upp och utvärderas av forskare, och Helsedirektoratet utlyste forskningsanslag för ändamålet. Nu har SERAF fått forskningspengar tillsammans med RusForsk, Bergen Addiction Research, Center for rusmiddelforskning (CRF) vid Århus Universitet och brukarorganisationen proLARNett, för att följa upp HAB under de kommande åren. Forskningsprojektet startar hösten 2020, och projektledare är professor Thomas Clausen, chef på Seraf.

Försöket med heroinassisterad behandling ska ske i Oslo, där upp till 200 patienter kan ingå, och i Bergen, som har plats för upp till 100 patienter. Målet är att man ska nå en grupp brukare som tidigare har varit svår att nå genom det läkemedelsassisterade utbud som finns i dag.

Heroinassisterad behandling utgör en liten andel av behandlingsutbudet internationellt, men har använts i många länder i över 25 år. I dag erbjuds behandlingen i Kanada, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Schweiz och Belgien.

Behandlingen är dyr, och kräver att patienten kommer till kliniken två gånger om dagen för att få en daglig dos medicinsk heroin. Det här ger möjlighet att också gå i terapi och få rådgivning. Heroinet som används produceras på laglig väg av läkemedelstillverkare och kan injiceras eller ges som tabletter. Försöksprojektet beräknas kosta runt 280 miljoner norska kronor.

FacebookXLinkedInEmailPrint