Längre öppettider på nattklubbar ledde till mindre polisrapporterat våld

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 11 okt 2018

Ett experiment på nattklubbar i Visby visade att förlängda öppethållningstider följdes av en minskning av polisrapporterat våld, i motsats till vad flera tidigare studier rapporterar. Förklaringen kan finnas i de åtgärder som vidtogs inför de förlängda öppethållningstiderna.

Under en tio veckors period sommaren 2014 förlängdes öppettiderna på sex nattklubbar i Visby, på Gotland, med en timme. Nattklubbarna stängde alltså klockan 3 istället för klockan 2 på morgonnatten, så som de vanligen gjorde. En hel del olika preventiva åtgärder vidtogs inför experimentet. Experimentet utvärderades i syfte att undersöka hur de förlängda öppettiderna påverkade det polisrapporterade våldet.

– Långt tillbaka i tiden hade det förekommit ganska mycket polisrapporterat våld. Det här försöket med en extra timme kom till efter påtryckningar från krogägare, det var där intresset fanns. De hade legat på under långt tid, och nu hade problemen gått ner så pass mycket att man vågade sig på försöket från kommunens sida, säger Thor Norström från Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

Thor Norström från Stockholms universitet. Foto: Malin Wikström.
Thor Norström från Stockholms universitet. Foto: Malin Wikström.

Motsatt effekt

Tidigare studier har visat på motsatt effekt då man förlängt öppettiderna.

– Många studier, inte minst den studie som jag har varit med och skrivit tillsammans med Ingeborg Rossow, visar på att en förlängning av öppettiderna leder till mer polisrapporterat våld. Men här var det ju tvärtom: i samband med en förlängning på en timme fick man en kraftig minskning av våldet. Men det är ju inte till följd av, förmodligen inte i alla fall, den där extra timmen, utan förklaringen ligger sannolikt i alla de andra insatserna som man satte in samtidigt.

De preventiva insatser som sattes in var bättre samordning mellan krogarna och polisen, striktare tillsyn, man fokuserade till exempel på att kontrollera gästernas berusningsnivå. All personal på nattklubbarna blev också tränade i Ansvarsfull alkoholservering.

– Krogägarna var väldigt medvetna om att om man skulle få ökade problem, då skulle den extra timmen ryka. Det fanns ett starkt incitament från krogägarnas sida att det inte skulle bli flera problem i och med förändringen.

Villkora förlängningen

Det är svårt att säga vad som sist och slutligen ledde till att det polisrapporterade våldet minskade.
– Det fanns vissa uppgifter från informanter, krogägare och taxichaufförer, som menade att det blev bättre spridning när folk gick hem från krogen. Det blev inte köbildning vid taxibilarna, och det blev inte anhopning på gatorna på samma sätt som tidigare. Det är då en konsekvens av den där extra timmen. Men svagheten med studien är att sortera ut vilka av de här faktorerna – minskad trängsel på gatorna eller ökade preventiva insatser – vilka har haft störst betydelse.

Trots att man i studien inte kan sätta fingret på vad som bidrog till det minskade polisrapporterade våldet, finns här ny kunskap att hämta.
– Det visar framförallt att det kan vara en poäng i att man så att säga villkorar förlängningarna, att man skapar incitament för att det inte ska bli flera problem.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint