Finska generationerna blir inte nyktrare

Alkohol

Publicerad 18 feb 2015

Det har skett stora förändringar i finländares dryckesmönster under de senaste femtio åren. Nykterheten har minskat och det regelbundna drickandet har ökat. Det blev vanligare för unga under 18 år att dricka mellan 1970- och 2000-talet, men trenden har vänt sedan dess. Det visar en analys i nyaste Yhteiskuntapolitiikka.

Tomi Lintonen, Pia Mäkelä, Janne Härkönen och Kirsimarja Raitasalo från Insitutet för hälsa och välfärd har studerat skillnader mellan åldersgrupper i olika generationer. Deras analys visar att debutåldern för alkohol har stigit sedan 70-talet, men att konsumtionen bland 18-åringar inte skiljer sig mellan generationerna.

Drickande bland 18-åringar är lika vanligt och lika berusningsinriktat nu som under 70- och 80-talet. För kvinnor har det berusningsinriktade drickandet till och med ökat.

 

 

”Trots att trenden har varit positiv för minderåriga så är det viktigt att komma ihåg att lagstiftarnas tanke om att drickande inte hör hemma bland dem som är yngre än 18 år är långt ifrån dagens situation. Bara var fjärde 16-åring är nykter” skriver författarna i sin artikel i Yhteiskuntapolitiikka.

 

Julius von Wright
Publicerad 18.2.2015 

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint