Detta har hänt: september

Alkohol, Forskning, Narkotika, Spel, Tobak

Mikaela Lindeman, redaktör
Publicerad 5 okt 2022

Utöver PopNADs egna artiklar som publiceras på skandinaviska språk, engelska och finska jobbar vi med omvärldsbevakning i form av korta nyhetspuffar, som publiceras på hemsidan. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Vad hände på rusmedelsfältet i Norden under september månad?

Spel

Det finländska statsägda spelmonopolet Veikkaus var mycket i ropet under månaden som gått.  Diskussionen tog fart då de flaggade för att utreda om Finland borde övergå till en licensbaserad spelmarknad i framtiden. Veikkaus ändrade även på tiderna då spelmaskinerna är tillgängliga i affärer. Från och med den första september kan man bara spela klockan 9–21, övriga tider är maskinerna ur bruk. Utöver detta beslöts det också att alla som spelar på Veikkaus Lotto kommer att tvingas identifiera sig, det vill säga ta i bruk ett personligt kundkort från och med nästa år. Hittills har man kunnat köpa lotter utan att ha registrerat sig.

I Danmark höll Sundhedsstyrelsen ögonen på diagnosen Internet Gaming Disorder, vilket resulterade i en kartläggning om ungas problematiska spelande.

Svenska Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN belyste problemspelande bland unga i sin nya rapport, och berättade bland annat att risken för riskabelt spelande ökar efter att man fyllt 18 år. Vissa spelformer, som casinospel och e-sport, medför större risk än andra. 

Alkohol

WHO:s Europeiska medlemsländer röstade unisont för ett nytt alkoholpolitiskt ramverk. The European Framework for action on alcohol, 2022-2025 identifierar sex olika policyområden där insatser krävs för att minska på alkoholrelaterade skador och därmed rädda liv.

Systembolagets dotterbolag IQ belyste  sambandet mellan alkohol och könsnormer. Karolinska Institutet publicerade en studie som visade att unga vuxna mellan 18–24 år som dricker mycket alkohol och uppfyller kriterierna för beroende har svårare att uttrycka altruism, rättvisa och tillit, jämfört med dem som dricker mindre.

En ny undersökning i Danmark, gjord av Alkohol og Samfund visade att fyra av tio danskar haft negativa upplevelser av alkohol. I Norge rapporterade Av-og-til om en undersökning som påvisade att en av fyra tillfrågade var bekymrade för en väns eller familjemedlems dryckesvanor.

Actis skrev om norska studenter. Även om medparten av dem dricker alkohol finns det en klar önskan om fler alkoholfria sammanhang och tillställningar. Den alkoholfria diskussionen fortsatte även då det uppdagades att tre av fyra butiker i Oslo inte säljer kylda alkoholfria alternativ, trots att till exempel alkoholfri öl blivit allt populärare.

Det svenska institutet för europeiska studier Sieps gav ut en rapport som konkluderar att alkoholmonopolet vilar på skakig grund och att undantag som gynnar inhemska varor inte är förenliga med monopolet.

Den nionde september uppmärksammades FAS- dagen. FAS, eller Fetalt Alkoholsyndrom, kan uppstå om en kvinna dricker alkohol under graviditeten. Nordens välfärdscenter släppte en ny rapport om ämnet.

Droger

I Sverige rapporterade Accent om att regeringen vill göra Naloxon tillgängligt för fler, men lagen bromsar receptfri överdossprej. Dagens nyheter skrev om en ny studie som visar att antalet cannabisanvändare som får psykos ökar i Sverige, Norge och Danmark. Utvecklingen är oroande eftersom det finns ett samband med att insjukna i schizofreni senare i livet.

Institutet för hälsa och välfärd har undersökt avloppsvattnet i Finland, och konstaterade att användningen av kokain har fortsatt att öka. Den har också koncentrerats alltmer till huvudstadsregionen. Institutet för hälsa och välfärds direktör Mika Salminen förespråkade en ordentlig kursändring för finländsk narkotikapolitik, han menade att antalet narkotikadödsfall är ett tecken på att samhället misslyckats. 

Tobak

I Danmark kavlade man upp ärmarna för att bland annat ta itu med så kallade puff-bars, engångs e-cigaretter. Sikkerhedsstyrelsen meddelade att målet är att stärka myndighetskontrollen för nya, olagliga nikotinprodukter som kommit in på den danska marknaden. Helsingin Sanomat skrev om unga i Helsingforsregionen börjat använda Snapchat för att få tag på bland annat e-cigaretter. Sverige har för första gången studerat användningen av lustgas i den nationella skolundersökningen. Resultaten finns att läsa i  CANs rapport.

Tobaksindustrin i Danmark åläggs från och med januari 2023 ansvaret att betala för städning och upplockning av cigarettfimpar ur naturen. Hittills har kommuner och andra aktörer stått för kostnaderna meddelade Miljøministeriet.

Finska YLE berättade om internationell forskning som påvisat att tobaksrökning kan skada två nästkommande generationer, genom förhöjda risker att utveckla astma även hos rökarens barnbarn.

FacebookXLinkedInEmailPrint