Användningen av cannabis ökar i Finland – synen på legalisering liberalare

Narkotika, Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 21 feb 2017

Användningen av cannabis har fortsatt att öka i Finland och det syns i inställningen till legaliseringen av cannabis. Det här visar en undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Enligt alkohol- och narkotikaunderöskningen 2014 hade 240 000 finländare använt cannabis under det gångna året, det är dubbelt så många som tio år tidigare. Också antalet som använder cannabis en gång i veckan har fördubblats mellan 2004 och 2014; 2014 var de 35 000 till antalet. Däremot har antalet som använder dagligen legat på en stabil nivå mellan 5 000 och 6 000.

De som använder cannabis främst som medicin eller enbart som medicin uppgår till några tusen. Undersökningen visar att cannabisanvändarna inte är en homogen grupp. De är i mycket varierande åldrar och hör till olika sociala grupper, de använder också cannabis på många olika sätt. Trots det kan man hitta så kallade typiska användare.

Den typiska användaren är en man under 35 år som bor i en stad, och som sporadiskt röker hemodlad marijuana som kompisarna bjuder på. Det är fråga om nöjesbruk, dit också rikligt alkoholbruk hör. Rökning är det vanligaste sättet att använda cannabis, det har blivit vanligare att röka den torkade ”blomman” och det visar att hemmaodlingen har ökat. Majoriteten av dem som konsumerar gör det då någon bjuder. En fjärdedel av cannabisanvändarna hade använt eller testat andra droger under det senaste året. Cannabisanvändarna konsumerar mer alkohol än den övriga befolkningen. Över 60 procent av användarna sade sig ha använt alkohol och cannabis samtidigt under det senaste året.

Majoritet för läkemedelscannabis

Åsikterna om legalisering av cannabis var starkt delade bland dem som deltog i undersökningen. Över 80 procent motsatte sig en dekriminalisering eller legalisering av cannabis för nöjesbruk. Cirka 40 procent ansåg ändå att rökning av cannabis inte i praktiken ska vara straffbart.

En majoritet ansåg också att man ska få skaffa cannabis för läkemedelsbruk på laglig väg. 70 procent av dem som använde cannibis var däremot för en dekriminalisering och legalisering av cannabis. Också de som hade tidigare erfarenhet av cannabis hade en liberalare inställning än befolkningen i allmänhet. Fram till 2010 var 10 procent av befolkningen för legalisering av cannabis, 2014 hade andelen stigit till 15 procent.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint