Nøkkelord: Ensomhet


Velferdspolitikk

Aldersvennlige og bærekraftige samfunn i Norden

Bærekraftig samfunnsutvikling må ta hensyn til eldre voksnes behov. Ved å ink [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2023

Sosial isolasjon og ensomhet under covid-19-pandemien

Nedstengningen av samfunnet og restriksjonene under koronapandemien gjorde det v [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2022

Aktiv og sunn aldring i Norden

Vårt prosjekt skal fremme en aktiv og sunn alderdom og et positivt syn på de e [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2021

Velferdsteknologi kan bryte farlig ensomhet

Ensomhet er helsefarlig. Det kan sammenlignes med å ha dårlige livsstilsvaner [...]

Følg oss på sosiale medier: