Nøkkelord: Digitale løsninger


Velferdspolitikk

Kvantitativ oppfølging av nordiske kommuners implementeringstakt av velferdsteknologi

Stadig flere i de nordiske landene får mulighet til å bruke velferdsteknologi. [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2022

Framtidas arbeidsliv – teknologi og digitalisering for økt inkludering

Ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse er sysselsatt i mindre grad enn resten [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2022

Helse- og omsorgstjenester på avstand

En aldrende befolkning og mange områder med fraflytting i hele Norden gjør dig [...]

Følg oss på sosiale medier: