Kognisjonsnettverk

Nordisk nettverk om kognisjon og medfødt døvblindhet

Det er vanskelig å vurdere kognitiv evne hos personer med døvblindhet. Uttrykk kan være vanskelige å tolke, særlig tidlig hos barn med medfødt døvblindhet. Målet med Kognisjonsnettverkets arbeid er å forbedre yrkesaktives evne til å forstå, observere, beskrive og vurdere kognitive evner hos personer med døvblindhet.  

Det nordiske nettverket om kognisjon i forbindelse med medfødt døvblindhet, Kognisjonsnettverket, ble dannet i 2008 og har fokusert på personer med medfødt døvblindhet, men også på personer med ervervet døvblindhet og potensiell kognitiv svekkelse. Instrumenter og analysemodeller mangler i høy grad i begge tilfeller.

Hovedformålet med nettverket er å øke den profesjonelle evnen til å forstå kognitiv utvikling, identifisere kognisjon og se relasjonen til innlæring og hverdagslig funksjon hos personer med medfødt døvblindhet.

Økt kunnskap rundt taktil kognisjon

Siden den taktile modaliteten er av stor betydning når det gjelder døvblindhet, har nettverket jobbet for å øke kunnskapen rundt kroppslig taktil kognisjon. Det har også jobbet for å utvikle metoder og retningslinjer som er anvendelige i optimale miljøer, og dessuten inkludert kunnskap om kommunikasjon i døvblindhet.

Nettverket består av pedagoger og psykologer som arbeider klinisk eller med forskning innen døvblindområdet. Visse medlemmer i nettverket er tilknyttet universitet, driver med forskning og samarbeider med andre yrkesaktive innen området. Andre medlemmer er klinikker og utøvere som arbeider på feltet, psykologer, pedagogiske spesialister og medhjelpere som er involvert i vurderinger og intervensjonsplanlegging.

Utvikle verktøy for vurdering

Siden personer med medfødt døvblindhet utgjør en allsidig, liten og heterogen gruppe, er det svært nyttig med samarbeid og kunnskapsdeling på nordisk og internasjonalt nivå.

Kognitive forsinkelser er vanlige for personer med medfødt døvblindhet. Formelle kognitive vurderingsverktøy som brukes til personer med normalt syn og normal hørsel, er kanskje ikke egnet for personer med døvblindhet. Derfor har nettverket utviklet verktøy for vurderere av kognisjon. I 2020 publiserte nettverket boken Revealing hidden potentials – Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness.

Følg oss på sosiale medier: