Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nordic Day 2018: Exempel på lyckad inkludering

Arbete, Barn och unga, Sociala insatser, Utbildning

5 jun 2018

De nordiska länderna tog tillsammans emot cirka 200 000 asylsökande barn och unga under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ensamma. På årets Nordic Day i Sevilla visade vi flera exempel på arbetssätt och metoder som underlättar integration.

Norden som region är väl rustat för att ta emot nyanlända och har god kapacitet för att satsa på tidiga insatser för lyckad inkludering. Nordens välfärdscenter driver flera projekt om integration av flyktingar i de nordiska länderna. Det kan du läsa mer om här

Projektledarna Anna Gärdegård och Kristin Marklund, båda Nordens välfärdscenter, gav en bakgrund till hur det ser ut i Norden och vilka satsningar som sker inom ramen för det nordiska samarbetet.

Alla är med och bidrar

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på att alla, både kvinnor och män, arbetar och betalar skatt. Vi betalar förhållandevis höga skatter men har å andra sidan subventionerad förskola till alla och generös föräldrapenning. Just förskola har visat sig kunna leda till att barn integreras snabbt i det nya samhället.

– Bland de nyanlända finns många fler kvinnor än män som inte jobbar och söker jobb. Ett viktigt tema för oss är därför invandrarkvinnors etablering, säger Kristin Marklund.

Tidiga insatser och stöd åt familjer är alltså av stor vikt för att hjälpa nyanlända in i det nya samhället.

-I år arbetar vi med att identifiera, beskriva och sprida goda exempel på metoder som används i olika nordiska kommuner. Med stöd av en expertgrupp kan vi dela kunskapen mellan länderna, säger Anna Gärdegård.

Här kan du läsa mer om de olika exemplen.

Olika sätt att stärka föräldrar

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Förmågan att vara en bra förälder påverkas av många olika faktorer. Kajsa Lönn-Rhodin från Länsstyrelsen i Stockholm berättade om satsningen Föräldraskap i Sverige – om hur föräldrar som är nya i Sverige får hjälp att hitta information och hur de kan få stöd i olika situationer som rör deras barn.

MindSpring är ett förebyggande och psykosocialt program som är manualbaserat och som går ut på att bland annat få stöd att förstå sin nya kultur. Det finns grupper för föräldrar, unga och nu även barngrupper. Målet är att de ska känna sig styrkta i sin självuppfattning och sin identitet och få nya kunskaper som förbereder dem för ett nytt liv i Danmark på ett positivt sätt. Programmet blir ett viktigt forum där föräldrarna kan ställa egna frågor och lyfta sina funderingar.

Mer om MindSpring

Nordic Day är en för-konferens till det större internationella evenemanget European Social Network, ESN, som hålls varje år.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: