Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Åre kommun

Nyanlända som resurs för glesbygd

18 maj 2017

Åre by har cirka 1 500 invånare, Åre kommun cirka 11 000. Som mest hade Åre kommun 1 050 asylsökande boende i kommunen. Förra året tog Åre kommun emot 165 flyktingar, eller 1,5 av sin befolkning. Det placerar Åre högt när det gäller antal mottagna flyktingar i relation till fastboende.

Under några veckor i oktober 2015 kom 900 flyktingar till Åre kommun. Den tidigare demografiskt homogena kommunen förändrades radikalt. Invånarantalet steg med 10 procent. I orten Åre by ökade antalet invånare med 50 procent. I det akuta skedet fanns ett stort engagemang från civilsamhället. Många ville hjälpa till. Detta engagemang har sedan fortsatt. Åre kommun har valt att se de nyanlända som en resurs som på längre sikt kan få kommunen att växa och utvecklas. Viktigt är då att få flyktingarna att vilja stanna, se till att de välkomnas i samhället och trivs. I detta har många aktörer på olika sätt varit aktiva.

• En markering är att kommunens integrationsservice bytt namn till Inflyttarservice.

• Medarbetare från Inflyttarservice genomförde en turné i byarna i kommunen för att höra invånarnas synpunkter på den nya situationen, med ett stort antal nyanlända. Framförallt möttes de av starkt engagemang.

• En särskild koordinator fick i uppgift att stödja civilsamhället i frågor om vad invånarna kan göra för att hjälpa de som kommit till Åre.

• Efter att de akuta behoven tillgodosetts har civilsamhället arbetat med att ge väntetiden i asylprocessen innehåll. Löpargrupper och språkvolontärer är exempel på aktiviteter. Hösten 2016, då beskedet om asylboendenas avveckling kom, har arbetet inriktats på att få flyktingarna att stanna i Sverige och i kommunen.

• Näringslivet, bland annat de många hotellen i kommunen, har erbjudit arbete och praktikplatser. I februari 2016 befinner sig cirka 50 asylsökande antingen i tjänst eller praktik.

• Inflyttarservice har ansvar för matchningen mellan individ och arbetsgivare.

• En viktig förutsättning är språkutbildning, bland annat yrkessvenska. Det ges redan på asylboendet.

• Genom att på kommunens webbplats anmäla sig som språkvän & vägvisare kan invånarna i Åre bidra till språkträning och att nyanlända lär känna det svenska samhället – och själva får de chansen att lära känna andra kulturer och erfarenheter. En samordnare sköter matchningen.

• På kommunens webbplats kan enskilda och företag anmäla intresse att hyra ut bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det kommunala bostadsbolaget Årehus besiktigar bostäderna, hjälper till med hyressättning och avtal samt förmedling. Kommunen ansvarar för att hyresgästen får information på sitt språk. Kommunen erbjuder de nyanlända stöd i boendet och kan även finnas till hands som stöd för den som hyr ut, som stöd i kommunikationen med hyresgästen.

Många har stannat i Åre

90 procent av de kvotflyktingar som kom till Åre kommun 2014 bor kvar. Mellan 50–80 procent av dem har jobb. Sysselsättningsgraden (studier/jobb/praktik) är över 90 procent. Utmaningen i kommunen är att få folk att vidareutbilda sig men samtidigt bo kvar.

Åre kommun har förstärkt arbetet med att nyanlända så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Kommunen har anställt fyra etableringskoordinatorer som enbart har till uppgift att vägleda nyanlända till egenförsörjning. Det görs genom att ordna praktik, utbildning och arbete. Viktigt i verksamheten är ett starkt individperspektiv och ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet.

I dag befinner sig ungefär 250 flyktingar inom etableringen, ytterligare runt 300 personer har övergått till att betraktas som kommuninvånare.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.