Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi styrker implementeringen

Velfærdspolitik

10 feb 2015

Nordens velfærdscenter nedsatte i 2014 en Nordisk tænketank for velfærdsteknologi, med det formål at styrke implementeringskræften i Norden.

Hvis vi skal imødegå de fælles demografiske udfordringer Norden står overfor og opretholde vores høje kvalitetsniveau på de offentlige ydelser, er velfærdsteknologi et af de mest lovende værktøj. Men, hvis dette værktøj skal indløse sit potentiale er det ikke nok med endeløse pilotprojekter, teknologierne skal implementeres og blive en del af hverdagen.

Derfor indkaldte Nordens välfärdscenter ti af Nordens absolut førende eksperter indenfor området, to fra hvert af de fem Nordiske lande, til en række workshops. Under disse workshop identificerede gruppen de største udfordringer og barrierer i forhold til at implementere velfærdsteknologi – og med disse i baghovedet en række anbefalinger designet til at styrke implementeringskraften på tværs af de nordiske grænser.

Læs mere om tænketankens anbefalinger i publikatione Making implementation easier.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Følg os på sociale medier: