FILTRERA:

Nordiskt fokus på FASD

Nordens välfärdscenter har, enligt uppdrag från Helsedirektoratet i Norge, haft fokus på FASD i ett nordiskt projekt under 2019. Inom projektet ordnades ett expertmöte i Helsingfors, och under våren 2020 utkommer en nordisk rapport som har fokus på användningen av alkohol under graviditeten, screening och möjligheter att få stöd. Också användningen av tobak och andra rusmedel tas upp i rapporten.

Följ oss på sociala medier: