Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

DEBATT: Livslånga konsekvenser för barn som utsätts för alkohol i fosterstadiet

Alkohol

Publicerad 7 maj 2020

Alkoholkonsumtion medför ibland endast en låg risk för den gravida kvinnan medan den alltid innebär en hög risk för fostret. Alkohol påverkar individer på olika sätt och effekter av alkoholexponering under graviditet varierar från milda till svåra. Konsekvenserna kan bli livslånga och ett utsatt barn kan behöva stöd från en rad olika välfärdstjänster, bland annat hälso- och sjukvård, social omsorg och utbildningsväsendet.

Enligt en ny rapport från Nordens välfärdscenter saknas det tillräcklig forskning och kunskap om hur många barn i Norden som drabbas varje år. Enligt en studie av Popova et al. (2017) uppskattas att andelen kvinnor i Norden som druckit alkohol under graviditeten varierar mellan 8,9 procent och 22,6 procent.

Siffrorna är dock inte tillförlitliga eftersom uppgifterna bygger på små, äldre studier som inte nödvändigtvis är representativa för situationen i dessa länder i dag.

Förutom risken att både födas för tidigt och för liten i växten kan alkohol orsaka andra och allvarligare hälsotillstånd, bland annat hjärtfel och nedsatt syn och hörsel. Exponering för alkohol under graviditeten kan också orsaka skador på den växande hjärnan. Det kan leda till exempelvis kognitiva svårigheter, beteendeproblem och hyperaktivitet.

Foster som utsätts för alkohol under graviditeten och som åsamkas allvarliga skador kan komma att behöva hjälp från många olika tjänster. Det i sin tur medför en betydande ekonomisk belastning för samhället.

Forskningen har inte kunnat fastställa vad som skulle kunna betraktas som en säker nivå för alkoholkonsumtion under graviditeten. Allt intag av alkohol anses därför potentiellt kunna skada fostret. De flesta kvinnor upphör med eller minskar sin användning av alkohol när de får veta att de är gravida.

Fyra av tio graviditeter är dock oplanerade och konsumtionen av alkohol och även andra substanser har ökat bland kvinnor i fertil ålder. Det medför en risk för fosterskador innan kvinnan vet att hon är gravid.

Ur ett förebyggande och ekonomiskt perspektiv är det viktigt att kvinnornas alkoholanvändning identifieras i ett tidigt skede. Det är väsentligt att vårdpersonal förstår komplexiteten i de sociala, psykiska och fysiska hälsoproblem som alkoholkonsumerande gravida kvinnor kan uppleva.

Sättet att fråga om alkoholanvändning och samspelet och förtroendet mellan den gravida kvinnan och vårdpersonalen kan avsevärt påverka hur gravida kvinnor berättar om sitt alkoholbruk. När alkoholbruk framkommer är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är redo att kunna sätta in stöd. Därför är det viktigt att det finns olika sorters avgiftsfria tjänster för att hjälpa kvinnorna.

Då vi inte vet hur många kvinnor som dricker alkohol under graviditeten är det svårt att uppskatta hur många barn som påverkas. Barn som har utsatts för alkohol när de var foster kanske inte får korrekt diagnos på sina svårigheter just för att det är svårt att diagnostisera och upptäcka den typen av alkoholskador.

För att få en bättre uppfattning om hur många barn som varje år drabbas behövs fler studier om förekomsten av fetala alkoholspektrumstörningar. Utan att känna till omfattningen är det svårt att påverka de politiskt ansvariga för att få rätt stöd och finansiering. Utan rätt stöd är det svårt att hjälpa den drabbade gruppen i allmänhet.

 

Eva Franzén
Direktör
Nordens välfärdscenter

Nadja Frederiksen
Projektledare
Nordens välfärdscenter

Niina-Maria Nissinen
Doktorand
Folkhälsans forskningscentrum

Debattartikeln är publicerad i Dagens Medicin 7.5.2020.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Nyckelord

FAS, FASD, gravida, gravididitet

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR