Nordiskt projekt med fokus på fosterskador orsakade av alkohol eller droger får fortsättning

Alkohol, Narkotika

Publicerad 10 maj 2021

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på stöd och uppföljning för barn som har utsatts för alkohol och droger under graviditeten, projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt kring samma tema.

En fosterskada orsakad av antingen alkohol- eller drogexponering under graviditeten varar hela livet, men hur allvarlig fosterskadan är och vilka konsekvenser den har för den utsatta individen kan variera kraftigt.

Spektrumet av fosterskador orsakade av alkohol- och drogexponering under graviditeten är brett och kan variera från milda till allvarliga. Alla symtomen i detta spektrum beror inte heller uteslutande på alkohol och droger.

Det kan därför vara svårt att diagnostisera personer med fosterskador orsakade av alkohol- och drogexponering under graviditeten, eftersom skadorna beror på många faktorer och kräver specialkunskaper inom hälso- och sjukvården. Men utan rätt diagnos kan det vara svårt att erbjuda rätt stöd och uppföljning inom systemet, något som individen behöver och som kan ha stor inverkan på hans eller hennes eller övriga familjemedlemmars liv.

Det här nordiska projektet är en fortsättning på det arbete som gjordes inom projektet Användning av alkohol och andra substanser under graviditet – ur ett nordiskt perspektiv, med fokus på graviditetsperioden.

Projektets syfte och målgrupp

Syftet med projektet är att utveckla policydokument på temat stöd och uppföljning för barn utsatta för alkohol och droger före födseln. I projektet berörs bland annat följande ämnen, kunskap inom hälso- och sjukvården, diagnos, stöd och uppföljning.

Den primära målgruppen för projektet är politiker och tjänstepersoner, men projektet riktar sig även till forskare, läkare och annan relevant vårdpersonal, icke-statliga organisationer och andra tjänsteleverantörer som berörs av arbetet.

Resulterar i rapport

Resultaten av projektet kommer att presenteras i en rapport i början av 2022. I samband med publiceringen av rapporten kommer också ett webbinarium eller en konferens att hållas.

FacebookXLinkedInEmailPrint