FILTRERA:

Tvära kast kring alkohollag på Grönland

Blogg

Nina Rehn-Mendoza, Ställföreträdande direktör, Nordens välfärdscenter
Publicerad 6 sep 2019

Grönland har fortsättningsvis utmaningar med både alkohol och cannabis, även om särskilt ungas alkoholkonsumtion minskar, precis som i hela Norden. Bland annat har andelen nyktra 15-åringar ökat betydligt. Unga grönlänningar dricker idag som genomsnittet bland HBSC-länderna, vilket är betydligt mindre än i Danmark. När även cannabisbruket minskar är det spel om pengar som nu är ett ökande orosmoment. Pengaspel som till exempel bingo och lotto är ett stort problem bland vuxna på Grönland och unga uppfattar inte dessa som spel utan som sociala sammankomster för att trivas ihop.

Bland vuxna är ”binge drinking”, det vill säga hetsdrickande, fortsättningsvis ett stort problem där 34 procent hetsdricker minst en gång per månad. 43 procent av män och 38 procent av kvinnor har ett möjligt alkoholproblem (AUDIT-poängen högre än 7). Upp till 90 procent av alla allvarliga brott är alkoholrelaterade. Att förebygga och minska konsumtionen är helt avgörande för att minska sexuella övergrepp, mental ohälsa och självmord bland befolkningen. Antal barn som utsätts för sexuella övergrepp minskar stadigt men bland barn födda 1995 har 20 procent utsatts för övergrepp. På Grönland har alkoholkonsumtionen ett mycket tydligt samband med social ojämlikhet – den grupp med lägst socioekonomisk status dricker klart mest och de som hör till den högsta gruppen minst. I Sverige dricker jämförelsevis den grupp med högst socioekonomisk status mest även om skadorna är störst hos den grupp som har lägst socioekonomisk status.

Alkohollag hann vara i kraft endast tio månader

För att råda bot på alkoholproblemen godkände Grönlands självstyre en ny alkohollag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Den innehöll omfattande reformer, alla i riktning mot en mer strikt alkoholpolitik. Bland annat förbjöds alkoholreklam, försäljningstiderna förkortades och alkoholhaltiga drycker skulle avskärmas från övriga varor i affärerna. Den nya alkohollagen mötte både motstånd och stöd bland befolkningen i stort. Den hann vara i kraft tio månader när det igen blev parlamentsval på Grönland. Nya politiska partier kom in i regeringen och drog genast tillbaka den nya alkohollagen och gjorde om den. Den 1 juni 2019 trädde så åter en ny alkohollag i kraft. Denna gång togs reklamförbudet bort, avskärmningar i affärerna likaså, öppettiderna förlängdes för affärer, restauranger och barer och minderåriga tilläts vistas på barer utan föräldrar eller förmyndare fram till klockan 23.

En intressant detalj är att den första, strikta alkohollagen behandlades av social och hälsoutskottet, medan den andra liberala lagen lades fram av näringsutskottet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

alkohollag, alkoholpolitik, Grönland

Följ oss på sociala medier: