Tweetarna som bidrog till en liberalare alkohollag i Finland

Alkohol

Sebastian Dahlström, frilansjournalist
Publicerad 21 okt 2021

Mera pengar, mera frihet och mindre byråkrati. Så kan man sammanfatta de argument som fördes fram av alkoholindustrin på sociala medier, när de lobbade för att Finland skulle få en liberalare alkohollagstiftning.

En ny alkohollag trädde i kraft i Finland den första mars 2018. Förändringen innebar bland annat friare öppettider för restauranger och möjlighet att göra reklam för så kallad happy hour, det vill säga billigare priser under vissa tidpunkter. Dessutom höjdes den högsta tillåtna alkoholprocenten i drycker som får säljas i dagligvaruhandeln från 4,7 till 5,5 procent. Mikrobryggerier fick rätt att sälja starkare drycker än så i egna butiker vid bryggeriet.

– Den ursprungliga målsättningen med lagändringen var att skärpa restriktionerna kring alkohol, men lobbandet bidrog till att den nya lagen i stället innebar en liberalisering. Det var en medveten strategi och här spelade debatten på sociala medier en stor roll.

Det säger Thomas Babila Sama som är forskare vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Tillsammans med professor Heikki Hiilamo och forskningsassistent Ilkka Konttinen står han bakom rapporten Alcohol Industry Arguments for Liberalizing Alcohol Policy in Finland: Analysis of Twitter Data som publicerades i april 2021.

– Studien är den första i sitt slag. Den handlar om att undersöka vilka argument som alkoholindustrin använder på sociala medier för att påverka en ny lag, säger Sama.

Diskussioner föds och idéer sprids på Twitter

Forskningsfrågan föddes ur en tidigare undersökning som forskarteamet hade gjort. I den undersökningen kunde man slå fast att alkoholindustrin lyckades vända lagberedningen från att handla om restriktioner till att handla om liberalisering. Nu ville forskarna ta fasta på exakt vilka argument som användes på sociala medier. De valde att fokusera på Twitter.

– Twitter är det sociala medium som är bäst lämpat för lobbning. När någon vill starta en diskussion på sociala medier är det ofta Twitter man tar till, säger Sama.

Enligt forskarna är möjligheterna att bedriva lobbyverksamhet på Twitter nästan obegränsade.

– På Twitter samlas politiker, forskare och representanter för näringslivet. Plattformen är idealisk för interaktion och diskussion, i och med att det är lätt att kommentera och retweeta, säger Sama.

Från begränsning till liberalisering

I undersökningen analyserade forskarna diskussionen på Twitter under den tid lagen bereddes, mellan åren 2014–2017. Under den perioden diskuterades det både för och emot en liberalisering av alkohollagen men forskarna valde att enbart koncentrera sig på den sida av debatten som ville se en liberalare lagstiftning.

– Vi ville se vilka argument som användes, eftersom de argumenten slutligen spelade en stor roll när den nya lagen formades, säger Sama.

I undersökningen analyserade forskarna sammanlagt 1085 tweetar. De härstammade från tre stora bryggerier: Hartwall, Olvi och Sinebrychoff, samt intresseorganisationerna Bryggeriförbundet, Turism- och restaurangförbundet och Dagligvaruhandelns förbund.

Mera pengar och frihet – mindre byråkrati

I analysen sammanställde forskarna alla argument och delade in dem i åtta kategorier. Dessa kategorier sammanställdes till tre huvudsakliga argument.

– Det som fördes fram allra mest var att Finland får mera skatteintäkter om alkohollagstiftningen liberaliseras. Enligt alkoholindustrin skulle en ökad tillgång här hemma förhindra att finländarna åker utomlands för att köpa alkohol, och dessutom gynna restaurangbranschen, säger Thomas Babila Sama.

Vidare talade alkoholindustrin för en uppluckring av byråkratin och att personlig frihet skall gå före samhällelig kontroll. För att råda bot på alkoholproblem argumenterade alkoholindustrin för mera utbildning och personligt ansvar.

– De förde fram statistik som visar att bara 10 procent av finländarna är alkoholister – och ansåg att den övriga majoriteten av befolkningen behandlas orättvist om lagen är för restriktiv.

Spelbolagen nästa

Ifall finansiering beviljas har forskargruppen redan nästa projekt utstakat. Forskarna vill tillämpa samma metodik för att se på argumentationen som förs på sociala medier för att luckra upp spelmonopolet i Finland. Det svenska spelmonopolet avskaffades år 2019 och liknande röster hörs nu i Finland.

– Vi vill jämföra argumenten som tweetades för en liberalare alkohollagstiftning och se om de liknar de argument som talar för att avskaffa Veikkaus monopol och liberalisera spelmarknaden, säger Thomas Babila Sama.

FacebookXLinkedInEmailPrint