YP: Bland bitcoins och anonyma köpare i Tor-nätverket

Narkotika

Publicerad 3 sep 2015

I nyaste numret av Yhteiskuntapolitiikka beskrivs narkotikahandeln på finska sidan Silkkitie i det anonyma Tor-nätverket. En liten handel som snarare är hobbybaserad än professionell, beskriver författarna Juha Nurmi och Teemu Kaskela.

Försäljningssidan Silkkitie grundades i januari 2014. Sidan kräver Tor-programvara av besökaren och fungerar som en anonym handelsplats för bland annat narkotika, vapen, förfalskade recept och pengatvätt. Barnpornografi, våldstjänster och förfalskade pengar hör till de få saker som är förbjudna enligt Silkkities användarvillkor.

Narkotika är den vara som säljs mest på Silkkitie, men summorna är små jämfört med narkotikahandeln överlag och jämfört med den amerikanska föregångaren Silk Road. Enligt Nurmis och Kaskelas material såldes narkotika för sammanlagt 32 000 euro under den studerade månaden. Det kan jämföras med Silk Roads försäljning på 1,2 miljoner dollar i månaden.

 

Tjänsten tycks upprätthållas av ideologiska skäl framom ekonomiska

 

Ecstasy, amfetamin och cannabisblomma omsätter mest pengar på Silkkitie. Exempelvis Ecstasy såldes till ett värde på närmare 6000 euro, vilket fördelat på flera försäljare inte är stora summor. Nurmi och Kaskela beskriver handeln som en hobbyverksamhet och det samma gäller för de som driver sidan. Deras 5 procent av försäljningspriset betyder att de tjänar ungefär 50 euro i dagen. Tjänsten tycks upprätthållas av ideologiska skäl framom ekonomiska, skriver författarna.

Utifrån kommentarer på sidan, drar Nurmi och Kaskela slutsatsen att besökarna vet mycket om Tor-nätverket och om hur de kan skydda sin anonymitet. De är också precisa då de beskriver upplevelser av narkotika. De skriver om styrka, varnar om beroende och tipsar om hur stora doser man ska ta av olika droger.

Läs mer i Yhteiskuntapolitiikka (på finska).

Julius von Wright

Publicerad 4.9.2015

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint