UNGASS: Vad handlar det om egentligen?

Narkotika

Publicerad 14 apr 2016

FN:s extrainsatta möte om narkotika går av stapeln den 19 april i New York. popNAD benar ut vad mötet går ut på, varför det hålls och vad som ska bli resultet.

 FN:s generalförsamling består av 193 medlemsländer och är FN:s centrala huvudorgan, som motsvarigheten till ett lands parlament. Förutom generalförsamlingens årliga möten mellan september och december, så har organet också möjlighet att arrangera extrainsatta möten för att diskutera aktuella viktiga teman. Dessa möten kallas United Nations General Assembly Special Session, förkortat UNGASS.

UNGASS kan beröra olika teman och kallas samman antingen på begäran av säkerhetsrådet eller av en majoritet av medlemsländerna. Mellan 1947 och 2014 har bara 29 sessioner sammankallats, varav två tidigare har behandlat droger: 1990 och 1998.

Den 19 till 21 april arrangeras den 30: nde specialsession för att utvärdera de aktuella utmaningarna med det globala drogproblemet. Mötet arrangeras på begäran av Mexiko, Guatemala och Colombia med understöd av 95 andra medlemsländer. Orsakerna är bland andra ökade narkotikarelaterade våldsamheter i Sydamerika, politiska röster som höjts om att omvärdera den globala narkotikapolitiken och utvärdera hur effektiv dagens politik är.

Sessionen ska utarbeta en handlingsplan för att bemöta det globala drogproblemet. Ett utkast för denna plan har redan arbetats fram av FN:s narkotikakommission (Commission on Narcotic Drugs, CND) och kommer med stor sannolikhet att godkännas av generalförsamlingen i New York.

Julius von Wright
redaktör popNAD

Publicerad 14.4.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint