UNGASS: Norge betonar flexibilitet

Narkotika

Publicerad 18 apr 2016

Norge betonar att konventionerna måste vara fria att tolkas flexibelt. Det är det enda sättet att behålla deras legitimitet och hindra krav på legalisering av droger. Det säger politiska rådgivaren Fredrik Wang Gierløff då han yttrar sig om den norska ståndpunkten inför UNGASS.

Nedan är ett utdrag från politiska rådgivaren Fredrik Wang Gierløffs ( H ) yttrande under FN:s narkotikakommissionens möte i Wien, 15 mars 2016.

 

“Mottot A drug-free world: we can do it användes inför UNGASS 1998. Trots att det inte var ett mål i deklarationen, så resulterade det mötet i flera ambitiösa mål. Vi måste ifrågasätta dessa mål och acceptera att de kanske var för ambitiösa.

Vårt intryck är att UNGASS-processen ännu inte i tillräckligt stor utsträckning har utvärderat den politik som hittills förts. I detta område finns en tendens att göra mer ”av det samma” utan att kritiskt ifrågasätta effekterna. Vi är glada att hälso- och folkhälsoperspektiv har fått mer uppmärksamhet nu än tidigare.

Norge ifrågasätter inte narkotikakonventionerna som en ram för den globala narkotikapolitiken eller som en ram för nationell lagstiftning. Men vi tror att det finns rum för en mer flexibel tolkning, som kan anpassas till nationella och regionala utmaningar. Vi tror att det är nödvändigt för att behålla konventionernas legitimitet och för att hindra krav på legalisering av droger.

Vi beklagar att en del parter inte i tillräckligt stor utsträckning tycks acceptera åtgärder som är viktiga för att hantera problem orsakade av narkotika. En av dessa är skadereducerande åtgärder som minskar skadorna av att använda narkotika. Det är ett hjälpmedel för personer som använder droger att nå avhållsamhet och  ett verktyg för att hindra att sjukdomar sprids, även bland den del av befolkningen som inte använder droger.

Norge motsätter sig dödsstraffet under alla omständigheter. Vi ber alla stater som utfärdar dödsstraff att ställa in alla dödsstraff på grund av narkotikabrott.

Vi vill också lyfta fram behovet av att fokusera kontrollåtgärder på dem som vinner mest utav den olagliga droghandeln, istället för på dem som tar mest skada. Det vill säga de som driver kriminella organisationer, inte brukare som har blivit offer för dem.”

Detta är ett utdrag ur politiska rådgivaren Fredrik Wang Gierløffs (H) yttrande under FN:s narkotikakommissionens möte i Wien, 15 mars 2016.

Läs hela yttrandet här (på engelska).

Håller du med om Norges ståndpunkt inför UNGASS? Hur anknyter den till den nationella politiken? Kommentera nedan!

 

Julius von Wright
redaktör popNAD

Publicerad 18.4.2016 

FacebookXLinkedInEmailPrint