Svenskt försök: alkoholtest i trafikkontrollen

Alkohol

Publicerad 18 jun 2013

1974 skrev tidskriften Alkoholpolitik om svenska justitieministern Lennart Geijers förslag om rutinmässiga alkoholtest i trafiken. Polisen uttryckte oro för att testen skulle irritera allmänheten, medan Aftonbladet påpekade den rådande alltför låga risken för att bli fast rattfylleri.

Vid Svenska polisförbundets kongress i slutet av augusti meddelade justitieminister Lennart Geijer att regeringen i höst till riksdagen avger förslag om rutinmässiga alkoholtester inom trafikövervakningen. Det är fråga om försöksverksamhet. Svenska Dagbladet skriver 28.8.74: Det är meningen att försöksverksamheten skall ge de erfarenheter som är nödvändiga för att ta ställning till förslagen från trafiknykterhetskommittén. När och i vilken omfattning de rutinmässiga alkoholtesterna skall användas skall regeringen senare bestämma. Alkoholtesterna skall enligt förslaget tas i samband med vanliga trafikkontroller, efter trafikolyckor och vid vanliga trafikförseelser. När dessa tester diskuterats tidigare har man från polishåll uttalat farhågor för att testerna skulle skapa irritation bland allmänheten.

– Jag hoppas att försöksverksamheten skall visa, att dessa farhågor var helt ogrundade, sade justitieministern. Aftonbladet kommenterade förslaget på ledarspalt samma dag: Det är ett klokt initiativ. Allt tyder på att spriten spelar en stor – kanske växande – roll vid trafikolyckorna. Straffen för rattfylleri och rattonykterhet får anses vara förhållandevis stränga – för vissa grupper rentav katastrofalt stränga. Men eftersom upptäcktsrisken uppfattas som liten, gör alltför många både chans- och risktagningar. I det läget är det riktigt att försöka höja upptäcktsrisken. Det sker enklast genom att polisen får göra rutinmässiga test vid trafikkontroller och trafikolyckor. Frågan är varför det måste bedrivas försöksverksamhet?

Alkoholpolitik vol. 42: s 94

popNAD gräver i arkiven. Vi kommer under sommaren och hösten publicera artiklar från Nordic Studies on Alcohol and Drugs:s föregångare Alkoholpolitik.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint