Svensk riksdagsmotion om naloxon

Narkotika

Publicerad 18 dec 2015

Hillevi Larsson (S) har lämnat in en motion för att införa utdelning av naloxon som en förebyggande åtgärd mot överdoseringar. Diskussionen om naloxon har blommat upp i Sverige med jämna mellanrum, men utan resultat. Denna motion kommer inte att gå igenom men kan föra upp frågan på dagsordningen, säger Larsson.

Varför tycker du att det är viktigt att naloxon blir tillgängligare i Sverige?

– Naloxon kan rädda liv vid överdoser och att minska den narkotikarelaterade dödligheten borde ha högsta prioritet.

 

Tror du att du finner stöd för din motion i den svenska riksdagen? 

– Nej, tyvärr tror jag inte det. Dels avslås de flesta riksdagsmotioner, riksdagen väntar istället som regel på att regeringen ska agera och lyfta i frågan. Dels är jag inte säker på att motionen har majoritet i riksdagen. Men hoppet finns att regeringen lyfter frågan.

 

Varifrån kommer det hoppet?

– Det har kommit bra uttalanden från ansvariga minister Gabriel Wikström på senare tid. Han har uttalat sig både om behovet av åtgärder för ett bekämpa den höga narkotikadödligheten och låta landsting ansöka om sprutbyte, utan godkännande från berörd kommun.

 

Du tror inte att motionen kommer att få stöd. Vad motiverade dig att lämna in motionen trots att du anar att den inte går igenom?

– En riksdagsmotion lyfter frågan på den politiska dagordningen. Den ökar kunskapen hos beslutsfattarna och fungerar som opinionsbildning. Den ökar chansen att regeringen fångar upp frågan och lyfter den.

 

Diskussionen om naloxon har dykt upp i Sverige med jämna mellanrum – varför tror du att det stöter på motstånd?

– Det känns som att vi ligger efter våra grannländer vad gäller skadelindring och livräddande arbete inom missbrukspolitiken. Ett narkotikafritt samhälle har länge varit huvudmålet (inte minskad narkotikarelaterad dödlighet) och ibland till och med ställts i motsats till skadelindring.

Här kan du läsa Larssons motion.

 

Julius von Wright
redaktör, popNAD

Publicerad 18.12.2015 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint