FILTRERA:

Skuldbeläggning av gravida ett problem

Alkohol, Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 28 nov 2018

Cirka sex procent av alla mammor i Finland är beroende av någon form av rusmedel. Det leder bland många till ett döljande av problemet för att inte bli stämplade.

I Finland föds årligen drygt 600 barn med någon form av skada som en direkt följd av mammans alkoholanvändning under graviditeten. Varje år riskerar sammanlagt 3600-6000 foster att få skador på grund av mammans användning av olika former av rusmedel under graviditeten.

Skuldbeläggningen av gravida kvinnor som använder rusmedel är ganska vanligt. Dels är de egna skuldkänslorna starka och dels skuldbeläggs mammorna och gravida av andra. Det här gör att många mammor och gravida försöker dölja sin rusmedelsanvändning, vilket i sin tur leder till att de inte får hjälp.

För dem som vill ha hjälp med att under graviditeten sluta använda rusmedel finns det olika mödrahem att vända sig till. Dessa är öppna dygnet runt och där finns professionell hjälp. Det är ofta först på mödrahem som många av de gravida kvinnor som använder rusmedel bemöts och får den hjälp de behöver utan att bli skuldbelagda.

Motivationen att sluta använda rusmedel är oftast hög hos gravida kvinnor. Enligt statistik från Förbundet för mödra- och skyddshem, kan två tredjedelar av kvinnorna som kommer till olika mödrahem åka hem igen tack vare att de återhämtat sig och barnet behöver inte bli omhändertaget. Trots det blir även de mammor och gravida kvinnor som klarat av att sluta använda rusmedel ofta skuldbelagda för att de använt rusmedel under graviditeten vilket inte är bra för deras återhämtningsprocess.

Rusmedelsanvändning är den största orsaken till omhändertagande av barn i Finland.

Artikeln är baserad på uppgifter från Förbundet för mödra- och skyddshem och Yles artikel.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

alkoholkonsumtion, graviditet, skuld

Följ oss på sociala medier: