Skottland och Wales införde minimipris på alkohol – nu krävs bevis som visar att det fungerar

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 11 mar 2020

Wales följer i Skottlands spår och inför minimipris på alkohol. – Om minimipris minskar totalkonsumtionen så som de första resultaten från Skottland visar, antar vi att detsamma kommer att hända i Wales, trots att lagstiftningen ser annorlunda ut, säger alkoholforskaren Wulf Livingston, från Wrexham Glyndŵr University i Wales.

Från och med den andra mars i år är det minimipris på alkohol som gäller i Wales. Det betyder att en alkoholenhet måste kosta minst 50 pence. Minimipris är en kontrollpolitisk åtgärd som går ut på att ett högre pris på en vara leder till mindre konsumtion. Om folk köper mindre alkohol minskar alkoholkonsumtionen, och antagandet är att minskad konsumtion leder till färre skador. Forskare i Sheffield har jobbat för att ta fram den modell som nu används i Skottland och Wales och politiker har valt att landa på att minimipriset som nu används i de båda länderna ska vara 50 pence.

− Mekanismen är en mätbar enhet, vilket i sig är ett problem eftersom folk inte köper alkohol i enheter. De går inte till baren och ber om två enheter öl, eller tio enheter vin. Men folk förstår modellen när du säger vad en vara kostar före och vad den kostar efter lagändringen, säger Wulf Livingston, alkoholforskare från Wrexham Glyndŵr University i Wales.

Wulf Livingston, alkoholforskare i Wales, intervjuad om minimipris på alkohol
Alkoholforskaren Wulf Livingston är involverad i den forskning som görs om hur minimipris på alkohol fungerar i Skottland och Wales. Foto: Malin Wikström.

Vissa drycker påverkas

Minimipriset påverkar olika typer av drycker på olika sätt och därmed också olika typer av brukare.

− I England kan du i dag köpa en treliters flaska med stark cider med en volymprocent på 7 till 8, det betyder 22 enheter i en flaska, nästan lika mycket som en whiskyflaska. Den kostar idag 3,5 pund i England, men i Skottland, efter minimiprissättningen, kostar den 11,50. En flaska vodka har tidigare kostat runt 11 pund, men kostar nu 14, där är ökningen alltså bara 3 pund. Priset på en flaska vin som kostar 10 pund påverkas inte alls, eftersom den har tio enheter alkohol och priset är ett pund per enhet.

I Skottland har man sett en minskning av totalkonsumtionen på 3,6 procent, speciellt stor är minskningen för ciderkonsumtionen, 18,6 procent, rapporterar bland andra BBC.

Rättsprocess drog ut på tiden

Skottland är det första landet i världen som har infört minimipris, i Kanada och Australien har man infört det på mindre områden. Minimipris introducerades i Skottland i maj 2018 efter flera år av rättsprocesser.

− Det tog många år innan Skottland kunde införa minimipris, eftersom whiskyindustrin motsatte sig lagändringen och tog saken till domstol. Det ledde till en process som drog ut på tiden.

Lagstiftningen skiljer sig mellan Skottland och Wales, och vägen till minimipris har sett olika ut i de två länderna.

− Det finns ingen gemensam strategi i Storbritannien för alkohol och droger, och alla tre länders olika lagstiftning påverkar alkohol- och narkotikapolitiken och servicen.

Utvärdering på två nivåer

Minimiprissättningen är något som utvärderats och kommer att utvärderas. En viktig orsak till att det behövs bevis är att lagen är en så kallad solnedgångsklausul. Det betyder att lagen inte är stiftad för all framtid, utan att lagen måste behandlas på nytt i parlamentet för att fortsätta vara i kraft, annars förfaller den, som en sol som går ner.

− Därför behövs bevis, och de behövs på två nivåer: dels behövs bevis på att lagen fungerar, alltså att minimipris minskar totalkonsumtionen, dels på att det inte uppstår några skador på grund av lagen. Om du introducerar en lag som gör att alla som dricker börjar använda heroin kommer du inte att få lagen förnyad, eller hur?

För Skottlands del har 19 utvärderande studier gjorts eller kommer att göras. Den första publicerade studien handlade om konsumtionen, och ett par andra har handlat om huruvida ungas drickande påverkas.

− Det visade sig att ungas liv är för oorganiserade för att de ska påverkas av minimiprissättningen. De är impulsiva köpare som inte påverkas så mycket av priset.

Byta från alkohol?

Wulf Livingston är involverad i en av de skotska studierna och i fyra av fem studier som görs om Wales. En studie har redan gjorts i Wales, då undersökte man riskscenariot att användarna efter att minimiprissättningen trätt i kraft byter från alkohol till andra droger istället.

− Vi frågade människor vad de tror att händer efter att minimipriset har trätt i kraft. Vi gjorde både intervjuer och undersökningar, både med folk som jobbar med behandling och med dem med alkoholproblem. Vi gjorde också en liten undersökning bland dem som dricker, men inte har ett problematiskt drickande.

Resultaten visar att de flesta skulle ändra sin konsumtion, men de skulle inte byta från alkohol till andra medel, utan istället från en alkoholdryck till en annan.

− De som har alkoholproblem sade att de inte kommer att sluta dricka, de kunde eventuellt tänka sig att de skulle dricka lite mindre. Resultaten visade också att de som redan använder droger kanske skulle använda droger som ett alternativ till dyr alkohol, men det skulle i så fall handla om benzodizepiner, möjligen cannabis. Folk som bara använder alkohol skulle inte plötsligt gå över från alkohol till illegala droger.

En synlig förändring som minimipris eventuellt leder till i Wales är gränshandeln. Det har ännu inte bevisats vara ett problem i Skottland, som inte heller har lika integrerad gräns med England som Wales har.

− Det finns byar som till hälften ligger i Wales och till hälften i England. Det finns en oro över att gränshandeln ökar i Wales.

I slutet av sommaren tror Wulf Livingston att flera resultat från Skottland kommer att publiceras.

− Många följer med hur det går för Skottland, det är som ett testland. Om minimipris fungerar kan det vara en kontrollmetod som länder som vill slopa alkoholmonopolet kan använda istället.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint