Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Rapport: opioider ett växande problem i Europa

Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 6 jun 2019

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) årliga drograpport tar avstamp i det förändrade narkotikalandskapet i Europa. Marknaden som tidigare varit byggd enbart på importerade växtbaserade ämnen har i dagens läge fått större konkurrens av syntetiska droger.

Europa är en globalt viktig narkotikamarknad, där både smuggling och produktion förekommer. Kontinenten fungerar också som transiteringspunkt för droger på väg till andra kontinenter. Handeln med olaglig narkotika är en miljardbusiness och sköts långt av organiserade, kriminella grupper.

EMCDDA:s färska drograpport baserar sig på rapporter från 28 EU-länder samt Norge och Turkiet. Till de största utmaningarna med narkotika i Europa hör bland annat den växande opiodanvändningen, bekämpning av virushepatit samt att syntetiska opioider får en mer framträdande roll.

Injiceringsgraden har gått ner, vilket innebär att fall av hiv på grund av narkotikaanvändning under det senaste decenniet minskat med cirka 40 procent. Det är dessa personer som på grund av dålig injiceringshygien löper störst risk att insjukna i olika sjukdomar såsom hepatitvirus.

Opioider ökar i Europa

Trots att opioidanvändningen inte är på samma nivå som i USA och Kanada så finns en ökande trend av opioidanvändning också i Europa. Det innebär större hälso- och sjukvårdskostnader samt sociala kostnader för samhället. Syntetiska opioider ligger till stora delar bakom opioidepidemin i USA och Kanada. I Europa har ungefär var femte person som inleder behandling problem med en syntetisk opioid. Ofta är det fråga om vanliga läkemedel som används för substitutionsbehandling och smärtlindring och det finns tecken som tyder på att dessa står för en allt större del av narkotikaproblemet runtom i Europa.

Ungefär 50 nya syntetiska opioider har rapporterats till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser. 96 miljoner människor, cirka 29 procent av EU:s vuxna befolkning (i åldern 15–64 år) uppger att de någon gång använt illegala droger och den vanligaste drogen är cannabis.

Rapporten finns tillgänglig på 24 olika språk och den hittar du här.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Nyckelord

EU, Europa, opioider

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR