Ska vinflaskan varna för cancer? Nu höjs röster inom EU för varningsetiketter på alkohol

Alkohol

Sebastian Dahlström, frilansjournalist
Publicerad 16 nov 2020

Livsmedelsförpackningar som säljs inom EU måste vara försedda med en tydlig innehållsdeklaration. Också på cigarettpaketen måste hälsovarningar ingå, men för alkohol gäller de här reglerna inte − i de flesta EU-länder behöver man inte skriva ut vad vinflaskan eller ölburken innehåller, trots att alkohol kan orsaka flera former av cancer.

När coronapandemin drog över världen under våren 2020 införde länderna i Europa hårda restriktioner för att förhindra smittspridningen. Plötsligt låg hälsa och sjukvård på allas läppar. I sitt årliga tal till parlamentet fokuserade kommissionsordförande Ursula von Der Leyen starkt på hälsofrågor.

–  Aldrig tidigare har man talat så här mycket om hälsosamarbete inom EU. Coronapandemin har visat hur beslutsfattarna tar hälsa på allvar när det krävs, säger Mariann Skar, generalsekreterare vid Eurocare.

Eurocare är en internationell sammanslutning av organisationer som lobbar för att motverka alkoholskador. Från huvudkontoret i Bryssel arbetar Mariann Skar nära EU-parlamentet.

–  Nu gäller det bara att se till att också alkoholskador lyfts på hälsoagendan, säger Skar.

Europe’s Beating Cancer Plan − ett sätt att sprida kunskap inom EU

När den nya kommissionen under ledning av von der Leyen tillträdde 2019 instiftades en plan för att hjälpa medlemsstaterna med kontroll och vård av cancer. Kampen mot cancer är en av EU-kommissionens folkhälsoprioriteringar.

Ett initiativ under rubriken Europe’s beating cancer plan  har under år 2020 samlat på sig kommentarer av olika expertorganisationer, och kommer senare att landa på bland andra den finländska EU- parlamentarikern Nils Torvalds (Svenska Folkpartiet) bord.

–  Ur finländskt och nordiskt perspektiv är en av de viktigaste målsättningarna att sprida det vi kallar “best practices”. Man kan vinna enormt på att dela kunskap.

Torvalds, som själv drabbades av prostatacancer för 20 år sedan, är medlem i parlamentarikergruppen MEPs against cancer. Torvalds understryker att cancervården har utvecklats mycket på kort tid.

–  Men fortsättningsvis behöver vi mera forskning.

Alkoholrelaterad cancer och brist på information

Eurocare är en av de expertorganisationer som har hörts under arbetet med Europe’s Beating Cancer plan. Planen fokuserar på cancer generellt, men som lobbyorganisation som arbetar för att förhindra alkoholskador har Eurocare tagit ställning till den del som handlar om alkoholrelaterad cancer.

Marknadsföring, tillgång och pris – så sammanfattar generalsekreterare Mariann Skar de tre viktigaste komponenterna som krävs för att minska på allt från rattfylleri till alkoholrelaterad cancer.

–  Vi vet att folk med högre utbildning lever hälsosammare, så kunskap är nyckeln. Och det bästa stället att få ut kunskap om risker med alkohol är flaskans etikett, det räcker inte att informationen finns på nätet någonstans, säger Skar.

–  Ta kläder som ett exempel. Varje plagg har en liten lapp i sömmen som informerar om tygets material. Samma sak gäller livsmedel, men när det kommer till alkohol krävs ingen sådan information på förpackningen.

“Varningstexter på flaskan skulle passa in i en EU-kontext”

I en färsk rapport slår WHO fast att Europa toppar statistiken över alkoholkonsumtion. Samtidigt är det få länder, särskilt inom EU, vars lagstiftning kräver innehållsförteckningar eller varningstexter på flaskor och burkar med alkohol (se faktarutan).

–  Personligen skulle det inte störa mig det minsta om det på flaskan skulle stå att alkohol orsakar cancer, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Enligt Torvalds skulle en sådan varningstext passa in med övrig EU-lagstiftning om varningar för karsinogener.

Vinproducenterna och bryggerierna har en central roll

I Kanada utfördes för några år sedan ett försök i forskningssyfte där man införde varningsetiketter på alkoholprodukter. Studien som skulle mäta etiketternas effekt i 8 månader stoppades efter en knapp månad efter påtryckningar av alkoholindustrin.

Alkoholindustrin representeras också av starka intressen i Europa.

–  Särskilt vinlobbyn är stark, säger Torvalds.

Mariann Skar håller med.

–  Vinproducenterna är de som starkast har tagit ställning mot att den nuvarande lagstiftningen skulle ändras, säger hon.

Inom bryggeribranschen går däremot trenden åt motsatt håll. Till skillnad från vintillverkarna har öltillverkarna på eget initiativ börjat informera om innehållet på förpackningarna. I vissa fall har de även infört varningsetiketter, där det står att man inte ska dricka alkohol om man kör bil eller är gravid.

–   Bryggerierna tillverkar mycket alkoholfri öl nuförtiden, och då måste ingredienserna stå listade i enlighet med reglerna för livsmedel. Samma praxis är då lätt att överföra till bryggeriets alkoholhaltiga öl, säger Mariann Skar.

Ett alkoholdirektiv på kommande?

Enligt Mariann Skar är det bara en tidsfråga innan varudeklaration och varningstexter blir obligatoriska för alkoholdrycker inom EU. EU-parlamentariker Nils Torvalds är inne på samma linje. Frågan är om EU i framtiden kommer att ha ett alkoholdirektiv på samma sätt som det finns livsmedelsregler och ett tobaksdirektiv.

–  Jag tror att vi så småningom är på väg mot det hållet, säger Torvalds och tillägger att alkohol borde behandlas lika som livsmedel när det kommer till kraven på innehållsförteckning.

EU håller som bäst på att förnya konsumentlagstiftningen. I samband med förnyelsen vore det enligt Torvalds ett bra tillfälle att samtidigt skärpa reglerna kring etiketterna på alkoholförpackningar.

–  Jag tycker det skapar en beställning på att förbättra lagstiftningen på den här punkten, säger han.

Enligt Mariann Skar vid Eurocare ställer sig allt fler politiker positiva till striktare alkohollagstiftning.

–  Jag är optimistisk, det finns hopp. Jag trodde aldrig att hälsa skulle gå före ekonomi, men coronapandemin har visat att det är möjligt.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint