PopNAD:s nya redaktör vill nå ut till fler

Okategoriserade

Tom Kettunen, redaktör
Publicerad 21 jan 2017

PopNAD har fått en ny webbredaktör i Malin Wikström, som började jobba i januari. Hennes ambition är att fler ska hitta till webbplatsen i framtiden. – PopNAD är ett smart koncept och jag trivs med att förpacka information på ett sätt som folk lätt kan ta till sig.

Malin Wikström har jobbat som journalist i drygt sexton år, huvudsakligen med nyheter och aktualiteter. Hon har jobbat på flera olika redaktioner i Finland, bland annat på Svenska YLE och inom KSF Media, senast som webbredaktör på Hufvudstadsbladet.

– Jag har jobbat med radio, tv, papperstidning, webb, ett digitalt magasin och naturligt nog med sociala medier vid sidan av det. Med en bakgrund som nyhetsjournalist känns det som om jag kan lite om det mesta, men det finns inget som jag är expert på. Här får jag en möjlighet att fördjupa mig i ämnen som intresserar mig.

Journalistbakgrunden ger, förutom en förståelse för hur medier och redaktioner fungerar, också vanan att ställa grundläggande och enkla frågor.

– Det kan vara bra då man skriver för en publik som inte är så insatt i området.

Intresserad av minoritetsområden

Wikström har en humanistisk grundutbildning, med studier i litteraturvetenskap och nordiska språk, men är inte säker på att hon har studerat färdigt.

– Jag är mycket intresserad av samhällsfrågor och av något som låter lite gammaldags: folkbildning, det är därför jag blev journalist. Min dröm är att studera vidare, till exempel socialpsykologi. Det skulle passa bra också med tanke på det här jobbet.

För tillfället kan hon inte säga vilka popNAD-relaterade frågor som hon brinner allra mest för eftersom hon är intresserad av så mycket. Ju mer hon läser, desto mer vill hon veta.

– Jag intresserad av minoriteter och geografiska områden som det kanske inte forskas så mycket i, orter med vissa speciella förutsättningar, till exempel Åland som har rederitrafik med tullfri alkoholförsäljning, eller mindre byar i norr. Finns det skillnader i hur mindre grupper och minoriteter använder olika medel?

Jobbar deltid

Malin Wikström har genast sugits in i popNAD:s centrala teman då hon börjat fördjupa sig i frågorna. Den största utmaningen är ändå att jobba deltid, anställningen är på 60 procent.

– Det finns så mycket som jag skulle kunna göra, och det känns som om veckan tar slut precis då jag har kommit i gång.

Wikström betonar att det är ett privilegium att få jobba med viktiga välfärdspolitiska frågor. Hon är också intresserad av det nordiska, och har bott ett år i Köpenhamn under studietiden.

– Det är fint att ambitionen med popNAD är att nå ut i hela Norden. Webbplatsen är ett smart koncept och jag trivs med att förpacka information på ett sätt som folk lätt kan ta till sig.

Redaktör för föräldratidning

Vid sidan av deltidsjobbet med popNAD är Malin Wikström redaktör för Tidningen Hem och skola, en tidning med en upplaga på 37 000 som delas ut till föräldrar som har barn i svenskspråkig skola i Finland.

– Jag skriver artiklar och beställer artiklar av frilansjournalister. Det är jag som leder det redaktionella arbetet, men har hjälp av ett redaktionsråd. Det är också ett ämnesområde som intresserar mig: utbildning, barn och unga och föräldraskap.

Wikström vill i framtiden göra popNAD mer känd för den breda allmänheten så att fler människor hittar till webbplatsen. Det första personliga målet är ändå att utveckla nätverk och bygga upp fungerande kontaktnät till forskare.

Under våren får vi läsa artiklar om åldrande och rusmedel, i och med att årets första nummer av NAD är ett temanummer som behandlar temat.

– Det är väldigt intressant, samtidigt som befolkningen åldras har rusmedelsvanorna i Norden förändrats, och äldre dricker mer än tidigare. Det är en utmaning för samhället, och vården, och något vi kanske borde prata lite mer om.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint