Politisk alkohol i Vitryssland

Alkohol

Publicerad 7 nov 2013

Konferensen "Nordic and Baltic Countries Against Drugs" anordnades i Marijampole i Litauen den 24-25 oktober som en del av Litauens ordförandeskap i EU. Konferensen fokuserade främst på prevention av alkohol-, drog- och tobakskador, men visade även prov på andra intressanta förhållningssätt till alkohol i Europa.

Konferensen fokuserade främst på preventionsarbete riktat mot ungdomar, men i motsats till konferensens titel förekom det även presentationer av andra syner på alkohol i Europa. Dmitryi Koreshkoff från Vitryssland presenterade ett väldigt intressant perspektiv på alkoholpolitik, eller snarare på den politiska användningen av alkohol i Vitryssland

Alkoholen är lättillgänglig i Vitryssland och speciellt konsumtionen av starkviner är hög. Man kan köpa alkohol på arbetsplatser, däribland skolor, och statsapparaten ledd av presidenten Lukashenko är inte intresserad av att begränsa försäljningen. Däremot, säger Koreshkoff, används den lättillgängliga alkoholen som ett sätt att hålla befolkningen passiv och ointresserad av en demokratisk utveckling i landet. Ett exempel på användandet av alkohol i politiskt syfte är när befolkningen lockas till valurnorna genom att bli lovade alkoholförsäljning vid röstningsplatserna.

Två skilda världar

I övrigt fokuserade konferensen på preventionsarbete och särskilt arbetet riktat mot unga. Alla de nordiska länderna var på plats och talare från Litauen, Polen, Estland och Vitryssland höll föredrag. Det förebyggande arbetet mot ungdomars alkohol- och tobaksbruk diskuterades av många talare, bland andra Arni Einarsson, Slim Lidén, Aurelijus Veryga och Kristiina Hannula.

Deras budskap var klart och tydligt. Det finns många effektiva förebyggande metoder och det som är gemensamt bland många av dem är att det förebyggande arbetet mot rökning eller alkohol är en del av en större förebyggande insats.
Många av de litauiska talarna berättade om alkohol- och drogsituationen i Litauen och hur förebyggande insatser förverkligas i olika delar av samhället. Algimantas Šimaitis från litauiska utbildningsministeriet betonade att alla delar av skolsystemet borde lära ut vikten av att leva hälsosamt.

Arni Einarsson delade med sig av en lyckad förebyggande insats i Island som lett till att drickande och rökande bland unga har minskat under de senaste 10 åren. Bland annat införde Island utegångsförbud för barn under tolv år från kl 20 på kvällen, och för 13- till 16-åringar från kl 22 framåt. Kristiina Hannula från EHYT ry presenterade Smokefree, ett preventionsprojekt som visat sig vara lyckat i finska skolor.

Läs mer om konferensen här.

Jani Selin
forskare vid Nordens Välfärdscenter Finland
(översättning Julius von Wright)

Publicerad 7.11.2013

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint