Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Nytt nordiskt spelnätverk

Spel

Johan Myrskog
Publicerad 28 jan 2019

Nordiska forskare från Ålborg, Bergen och Stockholm har beviljats medel från svenska Vetenskapsrådet för ett nordiskt forskarnätverk för spel om pengar. Syftet med projektet är att samla juniora och seniora spelforskare och stärka och utveckla samarbetet inom den nordiska spelforskningen.

– I Sverige har vi haft ett forskarnätverk på spelområdet sedan 2012 som heter GARN (Gambling Research Network), men vi har saknat ett mer utvecklat samarbete med våra nordiska kollegor, säger Jenny Cisneros Örnberg, forskare på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och en av initiativtagarna till projektet.

Nätverket kommer till en början att arrangera tre workshopar runtom i Norden, med början i Stockholm den 14 oktober. Workshoparna fokuserar på tre huvudteman: 1) State regulation and societal handling of problematic gambling 2) Nordic register data and gambling research – data and methodology 3) Blurring boundaries, socio-cultural and commercial determinants of gambling and gaming.

Workshop:arna är öppna för alla nordiska spelforskare och nätverksanslaget bekostar resor och uppehälle för presentatörer med accepterat abstract.

För mer information se här.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Nyckelord

forskning, spel, Tema: Gambling policy

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR