Nylansering av tidskriften NAD: Ny visuell profil, ny sajt och nytt förlag

Alkohol, Dopning, Narkotika, Spel, Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 23 mar 2017

Årets första nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs har utkommit, det är första gången tidskriften utkommer på Sage Publishing. Numret är ett specialnummer om åldrande och rusmedel med Sverre Nesvåg som gästredaktör.

Tidskriften lanseras med ny visuell profil och en ny sajt.  Den nya visuella profilen är utvecklad av Nordiska Ministerrådet och förverkligad av NAD:s långvariga grafiker Anders Carpelan.

I samband med bytet av förlag kommer också tidskriftens tidigare nummer att finnas samlade på ett ställe, nu finns nummer från 2015 samlade i arkivet.

Tidskriften kommer även i fortsättningen att publiceras både i Open Access- och tryckt format.

En del av artiklarna i nummer 1/ 2017 kommer att publiceras på popNAD i populärvetenskaplig form under vårens lopp.

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint